Aktualności internatu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia  11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  Internat ZSPS i VIII LO w Toruniu jest zamknięty. Jednocześnie informujemy,  że w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej  stanu epidemii  niemożliwe jest odbieranie z Internatu  pozostawionych przez wychowanków rzeczy i przedmiotów osobistych.

Prosimy o zrozumienie i wyrozumiałość. 

                                                                                                      Anna Bylicka

                                                                                                      Kierownik Internatu ZSPS i VIII LO w Toruniu

 

W związku ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi w szkole oraz Internacie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO w Toruniu  wynikającymi z  ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego rzeczy pozostawione przez wychowanków w pokojach internatu żeńskiego zostały spakowane, opisane oraz przeniesione do magazynu. 

Prosimy o zrozumienie oraz wyrozumiałość. 

                                                                         Anna Bylicka                                                                                                                                                           

                                                                         Kierownik Internatu ZSPS i VIII LO w Toruniu