Aktualności internatu

W związku z zawieszeniem zajęć opiekuńczo-wychowawczych od 19 października 2020 r. informujemy, że  kwota za wyżywienie będzie zwrócona  na konto  w wysokości proporcjonalnej do liczby dni, w których wychowankowie korzystali z posiłków w stołówce szkolnej. 

Anna Bylicka
Kierownik Internatu 
ZSPS i VIII LO w Toruniu

Szanowni Rodzice, Drodzy Wychowankowie 

Uprzejmie informujemy, że w związku z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi funkcjonowania szkół i placówek Internat ZSPS i VIII LO w Toruniu pracuje od niedzieli 18 października br. w ograniczonym zakresie, zapewniając pobyt uczniom realizującym w swoich szkołach zajęcia praktyczne. W związku z tym zwracamy się z prośbą o przesłanie drogą mailową informacji dotyczących harmonogramu zajęć praktycznych. Informujemy również, że w najbliższym tygodniu wychowankowie będą mieli możliwość odbioru podręczników oraz innych rzeczy umożliwiających naukę w trybie zdalnym. Dziękujemy za wyrozumiałość i zrozumienie.

Anna Bylicka 

Kierownik Internatu ZSPS i VIII LO w Toruniu

Uprzejmie informujemy, że szczegółowe informacje  dotyczące zakwaterowania w Internacie ZSPS i VIII LO w Toruniu w poniedziałek 31 sierpnia 2020 zostaną umieszczone na stronie internetowej w najbliższy piątek 28 sierpnia 2020 r. Jednocześnie informujemy, że drogą   e-mailową zostaną Państwu przekazane informacje oraz dokumenty dotyczące pobytu wychowanków  w Internacie ZSPS i VIII LO w Toruniu. 

 

Anna Bylicka
Kierownik Internatu
ZSPS i VIII LO w Toruniu

Uprzejmie informujemy, że listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do zamieszkania w Internacie ZSPS i VIII LO w Toruniu zostaną zamieszone na stronie internetowej Internatu ZSPS i VIII LO w piątek 21.08.2020, a także będą udostępnione w holu internatu żeńskiego.

Jednocześnie przypominamy, że uczniowie zakwalifikowani do przyjęcia do Internatu są zobowiązani w terminie 21.08.20-26.08.20 przedstawić oświadczenie potwierdzające wolę zamieszkania w internacie. Dokument jest dostępny na naszej stronie internetowej.