W skład
Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO wchodzą:

 

VIII Liceum Ogólnokształcące
Technikum Nr 8

 

Misja szkoły

Misją szkoły jest wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów na miarę ich potrzeb i możliwości,

tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej oraz dobrze przygotowującej ich do dalszego kształcenia

Wizja

ZSPS i VIII LO, to szkoła zarządzająca wiedzą, otwarta na środowisko lokalne, aktywnie współpracująca z rodzicami, gdzie każdy uczeń z dumą mówi: "to moja szkoła".

W latach 2016-2021 zamierzamy budować szkołę, która umie sobie poradzić z nowymi wyzwaniami, celami, priorytetami edukacyjnymi, potrzebami, aspiracjami i oczekiwaniami uczniów, rodziców i nauczycieli.

Szkolne projekty Erasmus+, POWER i FERS

logo UE

Projekt Nr 2023-1-PL01-KA122-VET- 000114679 "Europejskie praktyki drogą do sukcesu"
Projekt Nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000078769 "Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu zawodowego"
Projekt Nr 2021-2-PL01-KA122-SCH-000041958 "Nowoczesna kadra na europejskim poziomie"
Projekt Nr 2019-1-PL01-KA101-063384 "Doskonalimy kompetencje zawodowe na europejskim poziomie"
Projekt Nr 2019-1-PL01-KA102-063142 "Europejska praktyka szansą na sukces zawodowy"


Koncepcja funkcjonowania i rozwoju
Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego
i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu
w latach 2022-2027

 

Moja wizja

ZSPS i VIII LO to szkoła zarządzająca wiedzą, otwarta na środowisko
lokalne, aktywnie współpracująca z rodzicami, gdzie każdy uczeń z dumą mówi:
 „to moja szkoła”.

W latach 2022 – 2027 zamierzam nadal budować szkołę, która umie sobie poradzić ze zmianami i nie narzeka na to, że te zmiany są, bo świat się zmienił, a wraz z nim edukacyjne priorytety, cele, potrzeby, a także uczniowie, rodzice, ich aspiracje i oczekiwania.
Obecnie liczą się:

 • umiejętności (np. cyfrowe, komunikowania się, współpracy, a także uczenia się i zarządzania informacją, bycia źródłem inspiracji),
 • opieka psychologiczno-pedagogiczna,
 • otwartość szkoły jako instytucji (uczeń ma możliwość wyboru profilu nauczania),
 • dostęp do informacji,
 • poczucie bezpieczeństwa, którego podstawą jest dobra atmosfera i dobre relacje z całą społecznością szkolną,
 • możliwość współtworzenia szkoły,
 • nowoczesne technologie, multimedia.

Te priorytety wraz z reformą oświaty, nowoczesne technologie oraz talenty społeczności szkolnej wyznaczać będą kierunek rozwoju naszej szkoły przy zachowaniu dotychczasowej struktury wewnętrznej i możliwości szybkiego dostosowania się do sytuacji na rynku pracy.

Główne kierunki moich działań zawarłam w sześciu podstawowych obszarach:

 1. Demokratyczne zarządzanie szkołą.
 2. Kształcenie ukierunkowane na rozwój ucznia i nauczyciela.
 3. Wychowanie w szkole.
 4. Bezpieczeństwo w szkole.
 5. Działania administracyjno-gospodarcze.
 6. Pozyskiwanie środków finansowych na rozwój.

Certyfikaty jakości

wyborysu-01

wyborysu-01

wyborysu-01

 

Sympatycy

Toruń porusza