W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty prosimy 
o niedokonywanie wpłat za pobyt w internacie w kwietniu. Jednocześnie informujemy, że bieżące opłaty zostaną pomniejszone o kwotę nadpłaconą w marcu.

Anna Bylicka
Kierownik Internatu
ZSPS i VIII LO w Toruniu