Grupy wychowawcze w internacie żeńskim:

Grupa I A        klasy pierwsze: dziewczęta - pani Ewa Kaczyńska, pan Zbigniew Masłoń
Grupa II A       klasy drugie: dziewczęta - pani Agnieszka Urbańska
Grupa II B       klasy drugie: dziewczęta – pani Monika Cichocka 
Grupa II C       klasy drugie: dziewczęta - pani  Lidia Kowalska
Grupa III         klasy drugie:  dziewczęta -  pani Katarzyna Olejniczak–Kalitta
Grupa IV         klasy trzecie i czwarte: dziewczęta -  pani  Anna Knopik–Wojciechowska

Grupy wychowawcze w internacie męskim:

Grupa V          klasy pierwsze: chłopcy - pani Agnieszka Serowik, pan Janusz Andrzejczak 
Grupa VI         klasy drugie: chłopcy - pani Agata Uździńska, pan Łukasz Urbański
Grupa VII        klasy trzecie i czwarte: chłopcy - pani Joanna Mazurek-Szczepańska, pan Mariusz Sadowski