Aktualności internatu

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty prosimy 
o niedokonywanie wpłat za pobyt w internacie w kwietniu. Jednocześnie informujemy, że bieżące opłaty zostaną pomniejszone o kwotę nadpłaconą w marcu.

Anna Bylicka
Kierownik Internatu
ZSPS i VIII LO w Toruniu

Wychowanków, którzy dotychczas nie dokonali opłaty za zamieszkanie w internacie, informujemy, że opłata za marzec wynosi  80 zł. W związku z zawieszeniem zajęć opiekuńczo-wychowawczych opłata za kwiecień zostanie pomniejszona o kwotę nadpłaconą w marcu. 

Anna Bylicka                                                                                                         
Kierownik Internatu
ZSPS i VIII LO w Toruniu