Aktualności internatu

Informujemy, że obecni wychowankowie, którzy zadeklarowali chęć pobytu w Internacie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu mają zapewnione miejsce w roku szkolnym 2019/2020. 

 

Anna Bylicka
Kierownik Internatu 
ZSPS i VIII LO w Toruniu