Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia  11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  Internat ZSPS i VIII LO w Toruniu jest zamknięty. Jednocześnie informujemy,  że w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej  stanu epidemii  niemożliwe jest odbieranie z Internatu  pozostawionych przez wychowanków rzeczy i przedmiotów osobistych.

Prosimy o zrozumienie i wyrozumiałość. 

                                                                                                      Anna Bylicka

                                                                                                      Kierownik Internatu ZSPS i VIII LO w Toruniu