Opłaty za Internat Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO w Toruniu w roku szkolnym 2020/2021

 

        Opłata za całodzienne wyżywienie wychowanków: 18 zł

        Opłata za zakwaterowanie:

              w okresie od września do grudnia 2020 r: 80 zł

              w okresie od stycznia do czerwca 2021 r: 100 zł  

 

        Wpłat proszę dokonywać na konto:

        BANK MILLENIUM 22 1160 2202 0000 0000 6172 0344

       Zasady obowiązujące w Internacie ZSPS i VIII LO w Toruniu

  1. Kart stołówkowych nie wolno odstępować innym osobom, w szczególności osobom niemieszkającym w Internacie.
  2. Wychowanek internatu ma obowiązek wykupić pełen pakiet żywieniowy od śniadania
    w poniedziałek do obiadu w piątek.
  3. Nieuregulowanie należności za internat do 15 dnia danego miesiąca powoduje wstrzymanie kart żywieniowych i przekazanie ich do biura Internatu. Odbiór będzie możliwy po okazaniu dowodu wpłaty.  
  4. W przypadku rezygnacji z zamieszkania w internacie do 15 dnia bieżącego miesiąca rodzice/prawni opiekunowie wpłacają  połowę kwoty za pobyt w internacie, natomiast w przypadku rezygnacji po 15 dniu danego miesiąca uiszczają opłatę w pełnej wysokości.