Wychowanków, którzy dotychczas nie dokonali opłaty za zamieszkanie w internacie, informujemy, że opłata za marzec wynosi  80 zł. W związku z zawieszeniem zajęć opiekuńczo-wychowawczych opłata za kwiecień zostanie pomniejszona o kwotę nadpłaconą w marcu. 

Anna Bylicka                                                                                                         
Kierownik Internatu
ZSPS i VIII LO w Toruniu