Aktualności

 

 

"Doskonalimy kompetencje zawodowe na europejskim poziomie"

[czytaj więcej]

Informuję, że zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

odbywają się w trybie nauczania na odległość 

 w terminie od  25 marca do 10 kwietnia  2020 roku

 

Drzwi Otwarte w VIII LO i Technikum Nr 8 zaplanowane na 4 kwietnia 2020 roku odbędą się w terminie późniejszym.

Zapoznaj się z naszą ofertą: 

 Regulamin konkursu

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy kieruje do młodzieży toruńskich szkół zaproszenie do przystąpienia do Rady Młodych - miejsca, w którym młodzież bezpłatnie będzie mogła realizować swoje projekty społeczno-kulturalne. 

W imieniu Pani Moniki Wiśniewskiej dyrektor CNMW uprzejmie proszę o umieszczenie na szkolnych stronach internetowych oraz stronach szkół  prowadzonych w kanałach społecznościowych, informacji o rekrutacji do Rady Młodych, wraz z załączonym poniżej odnośnikiem. 
https://mlynwiedzy.org.pl/rada-mlodych-w-mlynie-wiedzy/

W pracach Rady Młodych mogą wziąć udział osoby powyżej 13. roku życia. Zgłoszenia do udziału w Radzie będą przyjmowane do 22 marca 2020 r.