Aktualności

Można odejść na zawsze, by stale być blisko…..”

                                                                                                         Ks. Jan Twardowski 

 

                           Z głębokim żalem i smutkiem  zawiadamiamy o śmierci  naszego absolwenta Aleksandra Mietz-Suszyńskiego, pełnego pasji i zaangażowania ucznia, utalentowanego aktora, empatycznego kolegi i przyjaciela. To nieodżałowana strata dla całej społeczności uczniowskiej. Odszedł od nas wspaniały młody człowiek, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

                           Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i najbliższym składają  dyrekcja, nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego  w Toruniu. 

Szanowni Kandydaci,

W dniach 19.06-25.06. 2019 r. należy złożyć w szkole I wyboru oryginały lub poświadczone kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu, dwa zdjęcia legitymacyjne oraz dyplomy poświadczające zajęcie wysokiego miejsca w zawodach sportowych, konkursach artystycznych, wolontariacie.

TERMINARZ PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ:

19.06, 21.06 - godz. 8.00-15.00, 22.06 (sobota) - 9.00-13.00, 24.06, 25.06 - godz. 8.00-15.00

 

dr Beata Trapnell

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej