„Europejska praktyka szansą na sukces zawodowy”

Projekt zagranicznych miesięcznych praktyk zawodowych na Malcie dla uczniów Technikum Nr 8 został zatwierdzony do realizacji i otrzymał finansowanie programu Erasmus+

Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych

50 uczniów z klas o profilu: Technik fotografii i multimediów.

Planowane terminy wyjazdów na Maltę :

-  dla uczniów I grupy  - maj 2020

-  dla uczniów II grupy - maj 2021

Formularz aplikacyjny oraz regulamin naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce Erasmus+ w pierwszym tygodniu września 2019. 

Wyjazd na staż będzie poprzedzony odpowiednim przygotowaniem językowo-kulturowym,  pedagogiczno-psychologicznym i BHP.

W ramach tego projektu nasi uczniowie :

  • zdobędą nowe umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe
  • poznają nowoczesne technologie multimedialne 
  • otrzymają europejskicertyfikat Europass
  •  podniosą swoją konkurencyjność i atrakcyjność  na rynku pracy
  •  rozwiną umiejętności swobodnego posługiwania się językiem angielskim.

    Staże zagraniczne – Granty Unijne Erasmus+

W tym roku szkolnym Nasza Szkoła będzie występowała z wnioskiem aplikacyjnym o udział w Programie Erasmus+

Tytuł projektu : „Europejska praktyka szansą na sukces zawodowy”

Projekt dotyczy mobilności edukacyjnej osób uczących się w ramach kształcenia zawodowego. Planowane miejsce praktyk dla uczniów Technikum to Malta.

Planowany czas trwania całego projektu to 2 lata (2019-2021).

Nasi Uczniowie będą mogli obcować z inną kulturą, rozwijać umiejętności językowe i społeczne.

W trakcie 4-tygodniowych praktyk na Malcie, uczniowie nabędą doświadczenia zawodowego w pracy w firmach o wysokim standardzie usług z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i technologii.

Stażyści otrzymają CERTYFIKAT odbycia praktyk za granicą, który będzie ważnym ATUTEM w poszukiwaniu atrakcyjnej pracy w Polsce.

Koordynator Projektu : Dorota Tyburska