Staże zagraniczne – Granty Unijne Erasmus+

W tym roku szkolnym Nasza Szkoła będzie występowała z wnioskiem aplikacyjnym o udział w Programie Erasmus+

Tytuł projektu : „Europejska praktyka szansą na sukces zawodowy”

Projekt dotyczy mobilności edukacyjnej osób uczących się w ramach kształcenia zawodowego. Planowane miejsce praktyk dla uczniów Technikum to Malta.

Planowany czas trwania całego projektu to 2 lata (2019-2021).

Nasi Uczniowie będą mogli obcować z inną kulturą, rozwijać umiejętności językowe i społeczne.

W trakcie 4-tygodniowych praktyk na Malcie, uczniowie nabędą doświadczenia zawodowego w pracy w firmach o wysokim standardzie usług z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i technologii.

Stażyści otrzymają CERTYFIKAT odbycia praktyk za granicą, który będzie ważnym ATUTEM w poszukiwaniu atrakcyjnej pracy w Polsce.

Koordynator Projektu : Dorota Tyburska