Staże zagraniczne – Granty Unijne Erasmus+

Nasza Szkoła złożyła wniosek aplikacyjny do udziału w Programie Erasmus+

Tytuł projektu : „Staże zawodowe za granicą - pewnym krokiem w przyszłość”

Projekt dotyczy mobilności edukacyjnej osób uczących się w ramach kształcenia zawodowego. Planowane miejsce praktyk dla uczniów Technikum to miejscowość Cork w Irlandii.

Planowany czas trwania całego projektu to 2 lata (2018-2020).

Nasi Uczniowie będą mogli obcować z inną kulturą, rozwijać umiejętności językowe i społeczne.

Dzięki doświadczeniu zdobytemu w trakcie wyjazdu na 4-tygodniowe praktyki, uczniowie poszerzą swoje umiejętności zawodowe oraz rozwiną postawę przedsiębiorczości.

Stażyści otrzymają CERTYFIKAT odbycia praktyk za granicą, który będzie ważnym ATUTEM przy zdobyciu dobrej pracy w Polsce.

Koordynator Projektu : Dorota Tyburska