Opłata za wyżywienie: 14,50 zł za dobę żywieniową (wychowanek jest zobowiązany do wykupienia 5 dób żywieniowych w tygodniu)

Opłata za internat:
Uczniowie LO, Technikum, ZSZ:
80 zł na miesiąc

Wpłat proszę dokonywać na konto:

BANK MILLENIUM 22 1160 2202 0000 0000 6172 0344

  1. Kart stołówkowych nie wolno odstępować innym osobom, w szczególności osobom nie mieszkającym w Internacie.
  2. Wychowanek internatu ma obowiązek wykupić kartę stołówkową od poniedziałku śniadania do piątku kolacji włącznie.
  3. Do dnia 20 bm. wychowanek internatu powinien zadeklarować się u wychowawcy grupy na liście żywieniowej uwzględniając dni, w których będzie korzystał z wyżywienia.
  4. Nieuregulowanie należności za internat (wyżywienie i czesne) do 10 dnia danego miesiąca powoduje wstrzymanie wydania kart żywieniowych i przekazanie ich do biura Internatu, gdzie odbiór będzie możliwy po okazaniu dowodu wpłaty.