Opłaty za Internat Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO w Toruniu w roku szkolnym 2019/2020
 

Opłata za całodzienne wyżywienie wychowanków  - 17zł
Opłata za pobyt w internacie - 80zł

Wpłat proszę dokonywać na konto:

BANK MILLENIUM 22 1160 2202 0000 0000 6172 0344

Zasady obowiązujące w internacie ZSPS i VIIILO w Toruniu:

  1. Kart stołówkowych nie wolno odstępować innym osobom, w szczególnościosobom niemieszkającym w Internacie.

  2. Wychowanek Internatu ma obowiązek wykupić kartę żywieniową od śniadania w poniedziałek do kolacji w piątek włącznie.

  3. Nieuregulowanie należności za internat (wyżywienie i czesne) do 15 dniadanego miesiąca powoduje wstrzymanie wydania kart żywieniowychi przekazanie ich do biura Internatu. Odbiór będzie możliwy po okazaniudowodu wpłaty.