"Pierwsza pomoc - proste złamanie przedramienia":
https://www.szkolenia-bhp24.pl/zlamanie-reki

 

"Nagłe zatrzymanie krążenia":
https://www.szkolenia-bhp24.pl/nagle-zatrzymanie-krazenia

Film powstał pod patronatem merytorycznym Polskiej Rady Resuscytacji, z pomocą Urzędu Miasta Krakowa. Jest to pierwszy w Polsce film interaktywny, dotyczący pierwszej pomocy. Widz może wybierać poprawny scenariusz działań, klikając w przyciski umieszczone na filmie.

W dniu 16 października 2013 roku obchodzony jest Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca, dlatego zależałoby nam na publikacji informacji w bieżącym tygodniu.

W 1999 roku w strukturach Szkolnego Koła PCK powołaliśmy KOŁO MŁODYCH RATOWNIKÓW. Początkowo w Kole skupialiśmy Koleżanki i Kolegów, którzy chcieli poszerzać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. Postawiliśmy sobie cel:w każdej klasie muszą być 2-3osoby dobrze wyszkolone , w razie nagłego wypadku na lekcji , one miałyby „profesjonalnie”zadziałać.

I chyba nam się udało. Następnie doszliśmy do wniosku ,że naszą wiedzę i umiejętności możemy przekazywać innym. Wystąpiliśmy z ofertą podstawowego szkolenia dla Koleżanek i Kolegów z gimnazjów i szkół podstawowych . Nawiązaliśmy kontakt z Gimnazjum nr 3, 8, 22, 31, Gimnazjum w Lubiczu oraz Szkołą Podstawową nr 3 realizowaliśmy program „MŁODEGO RATOWNICZKA”.

Zajęcia te dawały nam dużo satysfakcji- mogliśmy szkolić innych , jednocześnie utrwalając swoje umiejętności i wiedzę. Prowadziliśmy pokazy ratownicze również dla mieszkańców Torunia:na festynach osiedlowych ,w hipermarketach , także w Gminie Lubicz na festynie pn. „Wiosna w GRONOWIE”. Nasi członkowie uczestniczyli w Europejskim Dniu bez Samochodu – imprezie promującej zdrowy i bezpieczny styl życia.

Wiosną każdego roku odbywają się Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK dla młodzieży szkół średnich m. Torunia, pod patronatem Pana Prezydenta. Bierzemy w nich udział od pierwszej edycji. Mistrzostwa są dla nas sprawdzianem naszych umiejętności z zakresu pierwszej pomocy.

Dwa lata temu, przy Zarządzie Rejonowym PCKw Toruniu powstała Toruńska Grupa Ratownictwa , w której działają również nasi absolwenci: Janusz i Waldek Bujak, Paulina Kolenderska. Raz w miesiącu uczestniczymy w zajęciach tej Grupy- dzięki temu poszerzamy swoją wiedzę i nabywamy nowych umiejętności.


Cele zajęć:

  • poznanie przykładów zdarzeń, w których konieczne są działania pierwszej pomocy
  • zaznajomienie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych
  • nauka zachowania się na miejscu wypadku i sposobu prowadzenia akcji ratunkowej
  • zrozumienie potrzeby nabywania umiejętności ratownictwa przedmedycznego
  • doskonalenie umiejętności potrzebnych przy udzielaniu pierwszej pomocy
  • kształtowanie postaw humanitarnych

spotkania koła: pierwsza środa miesiąca godz. 13.15 – 15.00 i trzeci czwartek miesiąca godz. 14.00 – 15.30 s.31

W ramach koła uczestniczyliśmy również w zajęciach organizowanych przez Szpitalny Oddział Ratunkowy w Toruniu, gdzie poznawaliśmy pracę ratownika medycznego „od kuchni”.