Edukacyjne warsztaty teatralne

Odyseja kosmiczna
Aleksander Fredro w pigułce

Teatr Ósemka to propozycja dla pasjonatów teatru (tradycyjnego, niezależnego, amatorskiego). Młodzież wraz z instruktorem współtworzy scenariusz przedstawienia, pracuje nad reżyserią, scenografią, choreografią, kształci umiejętności aktorskie, reżyserskie; prezentuje spektakle podczas różnych uroczystości szkolnych (np. przedstawienia inspirowane akcją Narodowe Czytanie) i pozaszkolnych, (np. Miejski Konkurs Historyczny DZIEJE TORUNIA: ,,Piernikowa opowieść” , "Droga do pokoju” , ,,Uniwersytet marzeń” , „Wehikuł czasu”, „Czarodziejski Renesans”).

Praca w Teatrze Ósemka:

 • wzbogaca osobowość ucznia,
 • wzbudza poczucie piękna,
 • integruje jednostkę z otoczeniem,
 • daje poczucie radości,
 • umożliwia ekspresję i twórczą rozrywkę,
 • rozwija zdolności aktorskie,
 • pobudza wyobraźnię i fantazję,
 • kształci wrażliwość ,
 • doskonali umiejętności wyrażania uczuć,
 • podnosi poczucie własnej wartości, przy jednoczesnym poszanowaniu odrębności innych,
 • pomaga przełamać nieśmiałość i odrzucić zahamowania psychofizyczne,
 • daje satysfakcję, poczucie samorealizacji,
 • buduje zespołową dyscyplinę i odpowiedzialność.