Nowoczesny Szkoły zawodowe wizytówką Torunia
PO KL Więcej możliwości więcej szans - LO
PO KL Działanie 9.2 Technikum
PO KL Działanie 9.2 Technikum - Harmonogram zajęć


Nasza szkoła aktywnie uczestniczy w projektach edukacyjnych współfinansowanych z Funduszy Europejskich w celu podniesienia, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego i unowocześnienia wyposażenia w pomoce dydaktyczne.

Toruńskie szkoły zawodowe w tym Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego bierze udział w projekcie "Toruńskie Szkoły zawodowe szansą na sukces”

Pierwsze zajęcia dydaktyczne rozpoczęły się 2 stycznia 2014 r. Projekt prowadzony przez Gminę Miasta Toruń zakończy się w sierpniu 2014
W ramach projektu zaplanowaliśmy:

- zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych oraz zakup sprzętu do pracowni analizy żywności
- zajęcia wyrównawcze dla klas I, II i IV (j. polski, matematyka, j. angielski)
- podwyższenie kompetencji kluczowych z języka angielskiego dla klasy IV
- zajęcia specjalistyczne zawodowe
- staże zawodowe dla uczniów osiągających najwyższe wyniki z przedmiotów zawodowych

W projekcie wzięło udział 59 uczniów naszej szkoły.