Inspektorem Ochrony Danych osobowych dla

Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu

jest pani Anna Grzybowska.