Aktualności

Już po raz czterdziesty piąty w dniach 4 - 6kwietnia 2018 r. odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie.

Głównym organizatorem tego konkursu jest Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie. Tegoroczna edycja miała miejsce w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży.

Jest to uznana i prestiżowa impreza mleczarska, wyłaniająca najlepszych przyszłych studentów kierunków mleczarskich, a także przyszłych pracowników sektora mleczarskiego.

Uczniowie Naszej szkoły kształcący się na kierunku technik technologii żywności już po raz kolejny klasyfikują się w krajowej czołówce „specjalistów” branży mleczarskiej.

Martyna Jasiecka, Paulina Dulska i Adam Pawłowski z klasy IIITB uzyskali tytuł finalisty XLIV Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie.

Jest to równoznaczne ze zwolnieniem w/w uczniów z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i uzyskaniem najwyższego wyniku – 100%.

Nad przygotowaniem uczniów do Olimpiady czuwa nauczyciel przedmiotów zawodowych – Anna Umańska Gratulujemy!

Weronika Kozłowska z klasy 2TB zakwalifikowała się do etapu międzyszkolnego i finałowego VI Kujawskiego Konkursu z Języka Angielskiego.

Etap międzyszkolny odbędzie się 13 kwietnia we Włocławku.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!