Informuję, że zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

odbywają się w trybie nauczania na odległość 

 w terminie do 24 maja  2020 roku