Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy kieruje do młodzieży toruńskich szkół zaproszenie do przystąpienia do Rady Młodych - miejsca, w którym młodzież bezpłatnie będzie mogła realizować swoje projekty społeczno-kulturalne. 

W imieniu Pani Moniki Wiśniewskiej dyrektor CNMW uprzejmie proszę o umieszczenie na szkolnych stronach internetowych oraz stronach szkół  prowadzonych w kanałach społecznościowych, informacji o rekrutacji do Rady Młodych, wraz z załączonym poniżej odnośnikiem. 
https://mlynwiedzy.org.pl/rada-mlodych-w-mlynie-wiedzy/

W pracach Rady Młodych mogą wziąć udział osoby powyżej 13. roku życia. Zgłoszenia do udziału w Radzie będą przyjmowane do 22 marca 2020 r.