Informujemy, że 27 kwietnia 2021 r. odbędzie się kolejna z wojewódzkich konferencji konsultacyjnych, na której wszyscy młodzi ludzie z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymają możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia", wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

Konsultacje wojewódzkie ogólnopolskiego dokumentu strategicznego dla młodzieży to pierwsza w historii naszego państwa inicjatywa, w której przedstawiciel administracji rządowej zaprasza wszystkich młodych Polaków do tworzenia strategii państwa polskiego a tym samym do wspólnego decydowania o przyszłości Polski.

Konsultacje „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia" to wydarzenie skupiające przedstawicieli środowisk młodzieżowych, uczniów, studentów i doktorantów z całej Polski, w trakcie którego podejmowane są dyskusje poświęcone ważnym tematom dla młodego pokolenia Polaków. Celem konsultacji wojewódzkich jest zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

Dyskusje prowadzone w ramach konsultacji, podzielone są na sześć obszarów tematycznych; „edukacja i szkolnictwo wyższe", „rynek pracy i przedsiębiorczość", „społeczeństwo obywatelskie i kultura", „polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa", „zdrowie i sport" oraz „ekologia i klimat".

KONSULTACJE DLA WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO ROZPOCZNĄ SIĘ 27 KWIETNIA BR. OD GODZ. 17:00. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod następującym adresem:
https://strategiadlamlodych5.webankieta.pl/ [2]. Zapisów na wydarzenie można dokonywać do 26 kwietnia (poniedziałek) do godziny 12:00.

Konsultacje z powodu pandemii będą odbywać się zdalnie, w formie wideokonferencji.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT KONSULTACJI ZNAJDUJE SIĘ NA OFICJALNEJ STRONIE KONSULTACJI https://www.gov.pl/DlaMlodych [3]. KAŻDY UCZESTNIK SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH OTRZYMA CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY UDZIAŁ W PRACACH NAD STWORZENIEM PROJEKTU „STRATEGII RP NA RECZ MŁODEGO POKOLENIA”.

Organizatorem konsultacji jest Pełnomocnik Rządu ds. Polityki młodzieżowej Piotr Mazurek wraz z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem - pierwszym w historii Polski organem dialogu obywatelskiego pomiędzy młodym pokoleniem Polaków a najważniejszymi instytucjami państwowymi.