Uprzejmie informujemy, że listy Kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone w dniu 12.08.2020r. Listy będą wywieszone w szkole w holu na tablicy i zamieszczone na stronie internetowej szkoły. Kandydat informację o tym, gdzie został zakwalifikowany znajdzie z pewnością również po zalogowaniu się do systemu elektronicznego naboru.

Kandydaci zakwalifikowani do szkoły są zobowiązani w terminie od 13.08. do 18.08. do godz. 15.00 potwierdzić wolę nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (o ile nie dostarczyli ich wcześniej).

Kandydaci niezakwalifikowani do szkoły powinni odebrać dokumenty z naszej szkoły i dostarczyć je do szkoły, do której zostali zakwalifikowani. W naszej szkole mogą złożyć odwołania. Druki będą dostępne w szkole.

Komisja rekrutacyjna będzie pracowała od godz. 8.00 do 15.00