MULTIMEDIA

Technikum Nr 8

przy VIII Liceum Ogólnokształcącym

w Toruniu ul. Grunwaldzka 33/35

www.8lo.torun.pl

NOWOCZESNY i PRZYSZŁOŚCIOWY ZAWÓD

technik fotografii i multimediów

Języki: angielski, niemiecki.

Zawód technik fotografii i multimediów jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy.

            Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

-  organizowania planu zdjęciowego,

-  rejestracji, obróbki i publikacji obrazu,

cyfrowej obróbki obrazu,

-  przygotowania materiałów cyfrowych,

- wdrażania projektów multimedialnych.

Technik fotografii i multimediów jest zawodem globalnym i może być wykonywany w każdym miejscu na Ziemi.

Absolwent szkoły może założyć własną działalność gospodarczą lub  może być zatrudniony m.in. w:
 • studiach i laboratoriach fotograficznych,
 • działach promocji różnego typu firm,
 • wydawnictwach, drukarniach, redakcjach prasowych, również w redakcjach tzw.  prasy kolorowej,
 • laboratoriach naukowych, kryminalistycznych, medycznych, archiwach, muzeach,  policji,
 • przemyśle komputerowym i informatycznym,
 • agencjach fotograficznych i reklamowych,
 • telewizji i wytwórniach filmowych,
 • przemyśle optycznym i fotooptycznym,
 • instytucjach cyfryzacji i korporacjach,
 • studiach i agencjach artystycznych oraz designerskich,
 • sektorach publicznych.

Absolwenci mają również możliwość dalszego kształcenia w Toruniu m.in. na UMK - kierunek Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna (specjalność:  Multimedia i fotografia)  oraz        Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej.

Natomiast w kraju na uczelniach wyższych różnego typu m.in. w szkołach plastycznych, artystycznych, akademiach filmowych, a także uczelniach politechnicznych.

Multimedia drogą do kariery!