TECHNIKUM PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO – TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

Chcesz zdobyć interesujący zawód?
Interesuje Cię praca w różnorodnych branżach przetwórstwa spożywczego?
Chciałbyś w przyszłości zajmować się marketingiem produktów spożywczych?
A może w przyszłości sam chciałbyś prowadzić firmę w zakresie przetwórstwa spożywczego?


Jeśli tak, to tylko w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Toruniu zdobędziesz odpowiednią wiedzę – praktyczną i teoretyczną, by spełnić swe zawodowe marzenia.

Jesteśmy szkołą z wieloletnimi tradycjami, w której starannie dobrana kadra pedagogiczna zapewni Ci wysoki poziom nauczania oraz wysokie wyniki na egzaminach zawodowych.

Od wielu lat szkolimy kadrę na potrzeby przemysłu spożywczego. Absolwenci naszej szkoły odgrywają znaczącą rolę w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych. Szkoła utrzymuje szerokie kontakty ze środowiskiem zawodowym, współpracuje z wieloma zakładami pracy różnych branż spożywczych.

W doskonale wyposażonych pracowniach laboratoryjnych i komputerowych będziesz mógł przeprowadzać ciekawe doświadczenia i badania, a skomputeryzowana biblioteka i czytelnia multimedialna zapewnią Ci łatwy dostęp do niezbędnych informacji.

Organizujemy również wyjazdy szkoleniowe do zakładów przemysłowych, jak również na wyższe uczelnie m.in. do Pilotowej Stacji Biotechnologii przy Akademii Rolniczej w Poznaniu. W ramach zajęć z analizy żywności uczniowie odbyli zajęcia z chromatografii w Instytucie Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Biorąc udział w corocznej Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żywności z pewnością osiągniesz znaczące sukcesy. Laureaci i finaliści Olimpiady są zwolnieni z pisemnej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Ponadto laureaci otrzymują indeksy na wybrane uczelnie.

Uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce mają możliwość otrzymania stypendium Prezesa Rady Ministrów. Kończąc nasze technikum jesteś przygotowany do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Po ich uzyskaniu masz możliwość otrzymania dyplomu w języku polskim i angielskim, co stwarza możliwość ubiegania się o pracę na terenie całej Unii Europejskiej.

 

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O ŻYWNOŚCI
Olimpiada pozwala na podniesienie poziomu kształcenia zawodowego. Jej celem jest również pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami produkcji żywności, konfrontacja możliwości osiągnięć uczniów z różnych szkół oraz nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami.

Olimpiada składa się z 3 etapów. W etapie I mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie szkół średnich, technikum po ZSZ, Liceum Profilowanym, Liceum Ogólnokształcącym (uczniowie technikum oraz Policealnego Studium Zawodowego) z danej szkoły, spośród których wyłaniani są reprezentanci do etapu II-go. W etapie II wyłaniani są kandydaci do udziału w etapie ogólnopolskim. W etapie III – centralnym uczniowie przystępują do egzaminu pisemnego oraz ustnego.
Laureaci etapu centralnego otrzymują indeksy na wybrane przez organizatorów kierunki studiów.

My również możemy pochwalić się osiągnięciami naszych uczniów. Każdego roku nasi uczniowie zakwalifikowują się do etapu okręgowego, a ponadto czterokrotnie brali udział w etapie centralnym otrzymując tytuł finalisty. Należeli do nich:

  • Joanna Krzyżaniak,
  • Marlena Lutobarska,
  • Marta Skonieczka.

Projekt produkcji - praktyka zawodowa - *.pdf

NIE ZWLEKAJ – DOŁĄCZ DO GRONA NAJLEPSZYCH!