TERMIN RODZAJ CZYNNOŚCI
13.05-14.06.2024 r.
(do godz. 15.00)
Złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych I przez stronę elektronicznego naboru https://torun.edu.com.pl/kandydat oraz dostarczenie wniosku jedynie do placówki pierwszego wyboru w formie papierowej lub podpisanie wniosku elektronicznie w systemie rekrutacyjnym.
13.05-19.07.2024 r Wydawanie skierowania na badania lekarskie dla kandydatów do Technikum Nr 8.
17.06.2024 r. I TERMIN próby sprawności fizycznej:
  • piłka nożna (KS Pomorzanin - sztuczna trawa, ul. Bema 23/29), godz. 9.30,
  • koszykówka (Hala Sportowa ZSPS i VIII LO, ul. Grunwaldzka 33/35), godz. 11.
24.06.2024 r. Podanie do wiadomości wyników próby sprawności fizycznej (I TERMIN).
25.06-28.06.2024 r.
do godz.15.00
Złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie do oddziału sportowo-fizjoterapeutycznego.
25.06-09.07.2024 r.
(do godz. 15.00)
Uzupełnianie złożonych wniosków o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku w przypadku zmiany wyboru szkół, o przyjęcie do których kandydat się ubiega, z wyłączeniem oddziału sportowo-fizjoterapeutycznego.
01.07.2024 r. II TERMIN próby sprawności fizycznej:
  • piłka nożna (KS Pomorzanin - sztuczna trawa, ul. Bema 23/29), godz. 9.30,
  • koszykówka (Hala Sportowa ZSPS i VIII LO, ul. Grunwaldzka 33/35), godz.11.00.
04.07.2024 r. Podanie do wiadomości wyników próby sprawności fizycznej (II TERMIN).
16.07.2024 r.
godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz kandydatów niezakwalifikowanych.
16.07-19.07.2024 r.
(do godz.15.00)
Potwierdzanie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w postaci złożenia oryginałów dokumentów (jeśli nie zostały złożone na wcześniejszym etapie naboru).
22.07.2024 r.
godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.