TERMIN RODZAJ CZYNNOŚCI
15.05-16.06.2023 r.
(do godz. 15.00)
Złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych I przez stronę elektronicznego naboru https://torun.edu.com.pl/kandydat oraz dostarczenie wniosku jedynie do placówki pierwszego wyboru w formie papierowej lub podpisanie wniosku elektronicznie w systemie rekrutacyjnym.
15.05-19.07.2023 r Wydawanie skierowania na badania lekarskie dla kandydatów do Technikum Nr 8.
19.06.2023 r. I TERMIN próby sprawności fizycznej:
  • piłka nożna (Stadion MOSiR ul. Szosa Chełmińska 75), godz. 11.30,
  • koszykówka (Hala Sportowa ZSPS i VIII LO, ul. Grunwaldzka 33/35), godz. 12.30.
26.06.2023 r. Podanie do wiadomości wyników próby sprawności fizycznej (I TERMIN).
27.06-30.06.2023 r.
do godz.15.00
Złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie do oddziału sportowo-fizjoterapeutycznego.
27.06-11.07.2023 r.
(do godz. 15.00)
Uzupełnianie złożonych wniosków o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku w przypadku zmiany wyboru szkół, o przyjęcie do których kandydat się ubiega, z wyłączeniem oddziału sportowo-fizjoterapeutycznego.
03.07.2023 r. II TERMIN próby sprawności fizycznej:
  • piłka nożna (Hala Sportowa ZSPS i VIII LO, ul. Grunwaldzka 33/35), godz. 11.30,
  • koszykówka (Hala Sportowa ZSPS i VIII LO, ul. Grunwaldzka 33/35), godz. 12.30.
06.07.2023 r. Podanie do wiadomości wyników próby sprawności fizycznej (II TERMIN).
18.07.2023 r.
godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz kandydatów niezakwalifikowanych.
18.07-21.07.2023 r.
(do godz.15.00)
Potwierdzanie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w postaci złożenia oryginałów dokumentów (jeśli nie zostały złożone na wcześniejszym etapie naboru).
24.07.2023 r.
godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.