Aktualności

Konkurs fotograficzny dla młodzieży w ramach programu Barwy Nieobojętne.

Trwa kolejny konkurs fotograficzny organizowany przez Fundacje Kadry ze Świata i Muzeum Józefa Piłsudskiego! Tym razem zapraszamy do „Wędrówek po Polsce” i poszukiwań krajobrazów, które wpisały się w naszą historię i stały się ważnym symbolem naszego kraju.

Zwycięzcy konkursu wezmą udział w wystawie „Kadry ze Świata – podróże okiem Polaków” w 2014 r. oraz otrzymają nagrody.

Prace na konkurs można nadsyłać do 15 listopada 2013 r. na adres: barwy@muzeumpiłsudski.pl

Szczegóły: http://www.muzeumpilsudski.pl/dzialalnosc/edukacja/2013-barwy-nieobojetne/2013-program

K. Bartoszyński

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty współpracując z Małopolskim Kuratorem Oświaty organizuje w roku szkolnym 2013/2014 wojewódzki etap V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914 -1989” dla uczniów szkół podstawowych kl. IV-VI, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Uczestnik powinien przygotować samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela (opiekuna naukowego) pracę opartą na źródłach historycznych takich jak: wspomnienia, pamiętniki, dzienniki, listy, dokumenty – również rodzinne, zdjęcia, zebrane relacje i na podstawie tych źródeł opisywać losy Polaków w okresie 1914 – 1989. Praca może mieć formę biografii, eseju, opowiadania, wywiadu itp.

Szczegóły: http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=1&item=2300&page=3994

Krzysztof Bartoszyński

Bydgoskie Towarzystwo Przyjaciół Kolei zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym / plastycznym pod tytułem: "Kolej z innej perspektywy". 

Wszystkie prace muszą być podpisane na odwrocie (imię, nazwisko, klasa, adres szkoły). Prace plastyczne wykonane dowolną techniką w formacie min. A4 (kartka z bloku rysunkowego) i fotograficzne o formacie 13x18 prosimy przesyłać na adres korespondencyjny: 

Bydgoskie Towarzystwo Przyjaciół Kolei 
ul. Zygmunta Augusta 7 
85-082 Bydgoszcz 

Ostateczny termin nadsyłania prac: 31.10.2013 r. (decyduje data stempla pocztowego). Rozwiązanie konkursu odbędzie się w dniu 16.11.2013r. 

Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej GRAFKOM 2014
Zespół Szkół i Placówek nr 1, Młodzieżowy Dom kultury nr 3 w Bydgoszczy organizują XXIV Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej „GRAFKOM 2014”. Zapraszamy do udziału!
Szczegółowe informacje w serwisie: http://www.zsip1.bydgoszcz.pl/grafkom.html

 

 

ZAPRASZA
DNIA 28.10.2013, O GODZ. 14
DO SALI TEATRALNEJ
NA KOLEJNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE
TYM RAZEM DECUPAGE NA DREWNIE!!!