Dbamy o dobre maniery na codzień. Nasze wychowawczynie pani Ewa Drabkowska – Matusiak i pani Wiesława Bielak zorganizowały konkurs na temat zasad dobrego zachowania dla młodzieży internatu. Wychowankowie internatu wykazali się dużym zainteresowaniem w/w tematyką. Pierwsze miejsce zajął wychowanek grupy IV Jakub Basiński