Beata Filar - nauczycielka języka angielskiego

Structured Educational Visit to Schools/Institutes/ and Training Seminars in Finlad - w ramach tego programu w kwietniu 2023 r. udałam się do Helsinek i odbyłam szkolenie w kraju, który od lat szczyci się edukacją na najwyższym światowym poziomie. Zbierając myśli do opisu odbytego szkolenia, nie byłam w stanie jednoznacznie określić, co było najistotniejsze, dlaczego mówi się o cudzie fińskiej edukacji. Nie ma jednego czynnika, który konstytuuje ten stan.

Z pewnością w trakcie wizyty i poznawania kolejnych elementów układanki edukacyjnej wyłaniał się obraz państwa ze złożoną historią. Państwa, które odrobiło zadanie domowe najlepiej, jak potrafiło z tej lekcji historii. Niewielkiego kraju na mapie Europy, z zaledwie 5 milionową populacją, a przy tym z ogromną siłą i determinacją oraz świadomością, że aby, po odzyskaniu niezależności i niepodległości zarówno od Szwecji, jak i Rosji, zaistnieć na mapie świata, należało postawić na edukację. Bez względu na wewnętrzne spory, podziały i interesy polityczne.

I to stanowi o sile edukacji w Finlandii – mądrość i dojrzałość społeczeństwa – nie można mówić tylko o edukacji w kontekście kursu, w którym uczestniczyłam. Kursu, który był bardzo intensywny, bogaty w wykłady nakreślające tło historyczne, prezentacje obrazujące system edukacyjny, dyskusje, wizyty w różnorodnych instytucjach edukacyjnych, liczne spotkania w szkołach z uczniami, nauczycielami, dyrektorami, spotkania w muzeach, wizyty w miejscach historycznie znaczących.

Uczestnicząc w programie, przypomnieliśmy sobie, że Nauczyciel to brzmi dumnie, a dobra edukacja jest najistotniejszym elementem współczesnego świata, zaś mądre społeczeństwa buduje się poprzez właściwe kształcenie i kształtowanie postaw otwartości, współpracy, odpowiedzialności, szacunku i tolerancji. Finowie są prawdziwymi Europejczykami, świadomymi, otwartymi na świat, na innowacje, doceniającymi i respektującymi demokrację. Cechuje ich szacunek do człowieka i natury. Wszystkie te elementy znajdują odzwierciedlenie w edukacji.

Zaufanie, odpowiedzialność, współpraca, relacje uczeń – nauczyciel, nowoczesne szkoły, dojrzałość, równość – to hasła, które najczęściej pojawiały się prezentacjach uczestników szkolenia podsumowujących wizyty w placówkach edukacyjnych. Wszystkich nas przedstawicieli 12 krajów, 120 uczestników, zachwyciła pozycja nauczycieli w Finlandii. Cieszą się oni powszechnym szacunkiem w społeczeństwie, posiadają ogromną autonomię w procesie edukacyjnym, zarabiają godnie. Programy nauczania są tworzone we współpracy z uczniami, rodzicami, instytucjami edukacyjnymi, lokalnymi społecznościami.

Wyposażenie fińskich szkół to spełnienie marzeń wszystkich uczniów i nauczycieli. Szkoły stanowią środowisko do jak najlepszego rozwoju potencjału uczniów. Stwarzają możliwości do poznania ich mocnych stron, wspierania pasji, poznawania siebie. Uczniowie uczą się odpowiedzialności za swój rozwój, samodzielnie podejmują decyzje o wyborze przedmiotów i planie zajęć. Cechuje ich duża dojrzałość i świadomość wagi edukacji w życiu. Wszyscy uczniowie otrzymują darmowe obiady w szkolnych stołówkach. Młodzież fińska zdobywa wiedzę i rozwija swoje talenty w wyśmienicie wyposażonych pracowniach przedmiotowych, warsztatach, laboratoriach oraz salach do muzyki, które wyglądają jak profesjonalne studia nagrań.

Na koniec kursu pracowaliśmy w zespołach międzynarodowych, przygotowując prezentacje na temat zdobytych informacji o systemie edukacji w Finlandii i spostrzeżeń dotyczących historii, społeczeństwa oraz kultury. Grupę, z którą pracowałam nazwaliśmy Still alive but happy, co w pełni oddaje intensywność kursu, jak i zakres zdobytej wiedzy, i umiejętności.

Krótki opis odbytego szkolenia nie jest w stanie oddać bogactwa informacji, doświadczeń, przemyśleń oraz obserwacji zdobytych podczas pobytu w Finlandii. Organizatorzy prosili uczestników o codzienne prowadzenie dziennika ze spostrzeżeniami, przemyśleniami, pytaniami i uwagami na temat Finlandii, poznanych osób, wykładów, zwiedzanych miejsc, spotkań z nauczycielami, rozmów z uczniami. Często wracam do tych zapisków. I za każdym razem z przyjemnością odnajduję coś nowego na temat cudu fińskiej edukacji. Finlandia ma jeszcze wiele obszarów, które chciałabym poznać bliżej i zrozumieć, jak np. fakt, że do Biblioteki OOdi w Helsinkach, która jest dumą Finów, można wejść pod nieobecność personelu, skorzystać z jej zasobów, zorganizować tam spotkanie ze znajomymi. Przecież to takie naturalne… Finowie sobie ufają.

Upowszechniając projekt przygotowałam prezentację oraz przeprowadziłam szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych Finlandia – raj edukacyjny – mity czy fakty? na zaproszenie KPCEN w Toruniu oraz zapoznałam z nią uczniów naszej szkoły w ramach prowadzonych przeze mnie zajęć języka angielskiego. Tematyka wzbudziła duże zainteresowanie oraz dyskusję wśród uczniów i potwierdziła otwartość młodych ludzi na zmiany oraz potrzebę wprowadzania innowacji.

 

 • 01
 • 02
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 09

 

Agnieszka Serowik i Joanna Mazurek-Szczepańska (wychowawczynie w internacie)

Latem 2023 w ramach projektu Erasmus + „Nowoczesna kadra na europejskim poziomie” uczestniczyłyśmy w kursie „Zaprojektuj to, co pozytywne: pozytywne myślenie, pozytywna komunikacja i pozytywne przestrzenie szkolne” w szkole Europass Teacher Academy w Barcelonie.

Kurs, który wybrałyśmy dotyczył, najogólniej rzecz ujmując, pozytywnego myślenia – o sobie, o uczniach, współpracownikach, partnerach komunikacji. Wskazał, jak ograniczać negatywny sposób mówienia do siebie i innych, jak przekształcić negatywną, destrukcyjną i nieefektywną komunikację w pozytywne koło pozytywnych relacji. Ćwiczył w nas uważność na otaczający świat i na siebie. Pokazał, czym jest mindfulness i jak wpływa na stan zdrowia, sposób postrzegania naszego otoczenia, motywację oraz relacje międzyludzkie.

Na zajęciach warsztatowych poznałyśmy szereg ćwiczeń aktywizujących opartych m.in. na synestezji zmysłów, naprzemienności i koordynacji lewej i prawej półkuli mózgu. Zapoznałyśmy się z istotą projektowania pozytywnej przestrzeni w szkole, stwarzającej dobre warunki do nauki i odpoczynku dla uczniów.

Dzięki mobilności poszerzyłyśmy swoje umiejętności swobodnego komunikowania się w języku angielskim, wymieniając się doświadczeniami, wiedzą i emocjami z pozostałymi uczestniczkami kursu, m.in. z Włoch, Francji. Wędrując wspólnie po Barcelonie poznałyśmy jej charakter, architekturę. Mogłyśmy na własne oczy zobaczyć najsławniejsze wytwory kultury znajdujące się w tym mieście – m.in. dzieła Gaudiego, wczesną twórczość Picassa. Codziennie odkrywałyśmy kulinarne smaki Hiszpanii, a na plaży, słuchając szumu morza, trenowałyśmy mindfulness.

Barcelona to miasto, do którego warto powracać. Polecamy.

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

 

Kamilla Karykowska - nauczycielka języka angielskiego, Agnieszka Urbańska - wychowawczyni w Internacie

W lipcu Agnieszka Urbańska i Kamilla Karykowska pojechały do Florencji na kurs projektowania pozytywnej przestrzeni w szkole – o tym, jak psychologia pozytywna zmienia szkoły na całym świecie w środowisko przyjazne, inspirujące i stymulujące do rozwoju.  Europass School for Teachers we Florencji regularnie gości nauczycieli z naszej szkoły. Nic dziwnego. Z siedziby szkoły w parę minut można dotrzeć do najwspanialszych atrakcji starego miasta pełnego turystów z całego świata. A zwieńczeniem każdego dnia obcowania z niepowtarzalną sztuką i architekturą niech będą wyśmienite dania chyba najlepszej kuchni świata. I niech żyje GELATO!

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6


Dorota Grabowska-Śledź - nauczycielka geografii

Dzięki uczestnictwu w projekcie „Nowoczesna kadra na europejskim poziomie” Erasmus + mogłam odwiedzić Irlandię. Byłam na kursie językowym, jednocześnie poznawałam Dublin i okolice.

Zajęcia w szkole językowej odbywały się codziennie między 9 a 15 z przerwą na lunch
i zostały zakończone testem sprawdzającym. 

W ciągu dwóch tygodni miałam okazję poznać zwyczaje nie tylko irlandzkie, ale i  innych zakątków świata. Nasza grupa językowa była bardzo ekscytującą mieszanką kulturową łączącą: Brazylię, Argentynę, Chile, Kolumbię, Turcję, Czechy. Lekcje prowadzono w wyjątkowo inspirujący sposób.

Popołudniami oczywiście zwiedzałam Dublin i dalsze okolice. Jako geograf nie mogłam nie zobaczyć najsłynniejszych Cliff of Mohers - klifów w zachodniej części wyspy.

Dzięki Erasmus+ nauka języka obcego okazała się czystą przyjemnością. Wyjechałam pozytywnie nastawiona i silnie zmotywowana do dalszej nauki.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10


Piotr Florianowicz - nauczyciel przedmiotów zawodowych

Ol'a! From STEM to STEAM Education: a New Learning Approach. Kreatywność, nowe technologie, współpraca, sztuka, nauka, media to pojęcia, które stały się składnikami kursu zrealizowanego w Europass Academy of Creativity in Barcelona przez nauczyciela dr. Piotra Florianowicza.

Kilka słów o kursie, Barcelonie, ludziach.

Tygodniowe zajęcia uświadomiły mi, jak ważna jest korelacja między różnymi dziedzinami nauki. Twórcze doświadczenie pomaga zrozumieć zjawiska i pojęcia różnych dyscyplin nauki. W czasie kursu wspólnie z uczestnikami odbyliśmy kilka wizyt do instytucji kultury. Odwiedziliśmy Design Museum of Barcelona, gdzie można było obejrzeć interesującą wystawę street artu TV BOY, byliśmy także w Museum de la Ciència CosmoCaixa, którego przestrzenie podzielone są na kilkanaście sektorów różnych dyscyplin naukowych, a w każdym z nich znajduje się wiele obiektów wykorzystujących nowe technologie, multimedia i interaktywność w edukacji i sztuce.

W kursie uczestniczyli nauczyciele z Niemiec, Słowacji, Włoch, Polski, Łotwy oraz Chorwacji. Zajęcia prowadziła Pani Daniela, która pochodziła z Argentyny. Warsztaty prowadzono w języku angielskim, dzięki temu miałem możliwość praktycznego sprawdzenia swoich umiejętności językowych i komunikacyjnych. W czasie wolnym korzystałem z uroków miasta. Jak Barcelona to oczywiście twórczość Antonio Gaudiego, Salvadora Dali czy Juana Miro. Stolica Katalonia mimo swojego konserwatywnego światopoglądu jest otwarta na nowe kultury. Miasto tętni życiem 24 godziny na dobę. Na głównej ulicy La Rambla słychać rozmowy w wielu językach, uliczki przepełnione turystami, kafejkami oraz straganami tętnią życiem zarówno w dzień, jak i w nocy. Poza tradycyjną kuchnią oferującą owoce morza, pyszną szynkę czy paellę w Barcelonie można spróbować kuchni z odległych zakątków świata.

Barcelona to piękne miejsca takie jak: niepowtarzalna dzielnica gotycka, gdzie zobaczyć można z bliska urokliwe wąskie uliczki i zachwycające placyki. Znajdziemy tutaj także majestatyczny Ratusz czy Katedrę La Seu. Modernistyczna dzielnica miasta z Casa Mila, Casa Amatller czy Casa Batllo , której fasada jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta. Innym symbolem Barcelony jest kościół Sagrada Familia, którego budowa trwa już ponad 140 lat. W czasie pobytu odwiedziłem także barcelońskie plaże jak i najwyższe wzgórza w mieście w tym niezapomniany Park Guell.

Wyjazd i kurs motywują mnie do dalszej pracy i rozwoju. Dzięki nim po raz kolejny uświadomiłem sobie, jak bezcenne jest to, co zobaczymy, czego doświadczymy i poznamy. Każdy taki wyjazd poszerza nasze horyzonty, daje nowe spojrzenie na siebie i innych. Kursy realizowane przez naszą szkołę w ramach programu Erasmus+ Teachers oferują nowe narzędzia, lepszą perspektywę i motywację do dalszej pracy z uczniami.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17Alicja Szczepkowska - nauczycielka chemii i Beata Guttfeld - nauczycielka chemii i matematyki

W ramach realizacji projektu „Nowoczesna kadra na europejskim poziomie” Erasmus+ brałyśmy udział w lipcu 2023 roku w kursach metodycznych dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Zajęcia odbywały się w języku angielskim w Teachers Academy we Florencji.

W pierwszym tygodniu Beata Guttfeld uczestniczyła w kursie metodycznym dla nauczycieli matematyki The Digital Teacher: A 21-Century Introduction to Digital Education. Kurs dotyczył wykorzystania nowych technologii w tym programów i aplikacji na urządzenia mobilne , które mogą wzbogacić warsztat pracy nauczycieli przedmiotów ścisłych. Aplikacje te to wirtualne tablice ułatwiające komunikację między nauczycielami , nauczycielem i uczniami oraz służące do testowania i ankietowania uczniów, tworzenia i zapisywania (nagrywania) zajęć przeznaczonych dla całych klas lub poszczególnych grup.

Alicja Szczepkowska w pierwszym tygodniu wzięła udział w kursie Classroom Management Solutions for Teachers. Zapoznała się z metodami aktywizującymi proces nauczania: The Flipped Classoom, Task Based Learning oraz Jigsaw, czyli metody prezentacji organizowania zajęć w klasie, która uczy uczniów współpracy, aby wspólnie odnieść sukces.

W drugim tygodniu wzięłyśmy udział w kursie Project-Based Learning (PBL): Make Students’Learning Real and Effective. Poznałyśmy historię metody, jej twórców oraz założenia nauczania. Jest to sposób przekazywania wiedzy oraz zdobywania kompetencji i kwalifikacji przez samodzielną pracę studentów w pewnym z góry założonym przedziale czasu w celu rozwiązania jakiegoś problemu, czyli wykonania projektu. Poznałyśmy również strony internetowe, na których znajdują się prezentacje różnych projektów z całej Europy.

W grupach warsztatowych współpracowałyśmy z uczestnikami (nauczycielami) z wielu krajów: Węgier, Niemiec, Hiszpanii, Estonii, Czech, Słowenii. W trakcie zajęć każdy z uczestników zaprezentował, czym się zajmuje, jak wygląda jego szkoła, miejsce pracy oraz miasto, w którym mieszka. Były to szczególnie ciekawe spotkania pozwalające poznać systemy edukacyjne innych krajów, zwyczaje oraz sposoby aktywizujące ucznia.

W czasie wolnym zwiedzałyśmy przepiękną stolicę Toskanii - Florencję oraz jej okolice: Pizzę i rejon Chianti. To miasto przesiąknięte historią, kulturą i sztuką.

Uczestnictwo w kursie umożliwiło nam rozwinięcie umiejętności komunikacji w języku angielskim. Dzięki zajęciom i pobycie we Florencji poznałyśmy zwyczaje, kuchnię, sztukę włoską. Do Polski wróciłyśmy z nowymi pomysłami na uatrakcyjnienie zajęć dla naszych uczniów.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10Dorota Tyburska – nauczycielka języka angielskiego, języka angielskiego zawodowego (Fotografia i Multimedia)

Dzięki programowi Erasmus+ miałam wspaniałą możliwość wzięcia udziału w szkoleniach:
Art as Therapy: Self-Expression and Special Needs in Art Education i Web solutions for the classroom.

Celem pierwszego kursu było przedstawienie terapeutycznej mocy sztuk wizualnych poprzez bezpośrednie eksperymentowanie z różnymi technikami artystycznymi takimi jak malarstwo, 3D, kolaż, media mieszane i fotografia. Ponadto uczestnicy byli zaangażowani w zajęcia grupowe i odgrywanie ról, związane z ważną rolą sztuki w przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami.

Warto podkreślić, że zajęcia związane ze sztuką są potężnym środkiem rozwoju osobistego. Sztuka ma silną moc terapeutyczną i jest ściśle powiązana z naszym ciałem: zajęcia artystyczne mogą wpływać na ciśnienie krwi i oddychanie. Sztuka promuje także poczucie własnej wartości i umiejętność wyrażania siebie, odczuwanie empatii, a także doskonali zarządzanie czasem i przestrzenią.

Sztuka ułatwia rozwój umysłowy i emocjonalny. W rzeczywistości może to być świetne narzędzie promujące integrację i komunikację wśród uczniów, zwłaszcza tych dotkniętych autyzmem, zaburzeniami koncentracji uwagi czy trudnościami w uczeniu się. Uczestnicy zostali zaangażowani w aktywny proces uczenia się, koncentrując się na osobistych doświadczeniach i wyrażaniu siebie, łącząc elementy poznawcze i emocjonalne, aby zapewnić długotrwałe utrwalenie nowej wiedzy.

Natomiast kurs Web solutions for the classroom był przeznaczony dla nauczycieli, którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę na temat wykorzystania ICT na lekcjach i eksperymentować z nowymi, przyjaznymi narzędziami. Kurs dotyczył rozwiązań internetowych takich jak: Edmodo, narzędzia edukacyjne Google, quizy online i inne. Techniki zdobyte na kursie pozwoliły mi uczynić lekcje bardziej angażującymi dla uczniów, a co za tym idzie – bardziej efektywnymi.

Po ukończeniu kursu jestem świadoma mocnych i słabych stron wielu różnych narzędzi ICT i wiem, jak wykorzystać je w klasie w bezpieczny i użyteczny sposób. Gorąco polecam te kursy! Zainteresowanych zapraszam na zajęcia otwarte!

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09Ewa Grelewicz – nauczycielka języka niemieckiego i Katarzyna David – nauczycielka języka angielskiego

W ramach realizacji projektu „Nowoczesna kadra na europejskim poziomie” Erasmus+ brałyśmy udział w dwóch szkoleniach - w czerwcu 2023 roku w szkoleniu ICT dla nauczycieli języków obcych w Barcelonie, a w sierpniu w szkoleniu Wellbeing and Stress Relief w miejscowości San Cristobal de la Laguna na Teneryfie.

Szkolenia odbywały się w hiszpańskich szkołach Europass. Były prowadzone w języku angielskim przez profesjonalnych trenerów, specjalistów w dziedzinie nowoczesnych narzędzi ICT, tworzenia filmów i strategii relaksacji. Podczas zajęć nauczyłyśmy się ciekawych technik relaksacyjnych i wielu narzędzi ICT pomocnych przy nauce języka obcego. Miałyśmy także możliwość wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych krajów UE takich jak Irlandia, Niemcy, Francja, Słowenia, Węgry i Czechy.

Po szkoleniach poznawałyśmy przysmaki kuchni hiszpańskiej, a także zwiedzałyśmy najpiękniejsze miejsca Barcelony jak m.in. Park Guell, Sagrada Familia, La Pedrera i Teneryfy np. malowniczy Wąwóz Masca. Nie odstraszył nas nawet szalejący na Teneryfie pożar.

Do Polski wróciłyśmy bogatsze o inspirujące doświadczenia i pomysły na nowy rok szkolny.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13Teresa Węglikowska-Chachuła – nauczycielka religii i Aleksandra Górka-Kriesel – nauczycielka języka polskiego

W ramach realizacji projektu „Nowoczesna kadra na europejskim poziomie” Erasmus+ brałyśmy udział w sierpniu 2023 roku w kursie językowym w stolicy Irlandii – Dublinie.

Przez dwa tygodnie chodziłyśmy na zajęcia języka angielskiego do szkoły „The Horner School of English”. Podczas kursu (52 godziny) przede wszystkim doskonaliłyśmy swoje umiejętności językowe. Lekcje prowadzone były przez doświadczonych lektorów, którzy stosowali nowoczesne metody nauczania, bardzo pozytywnie motywujące do nauki języka. Podczas codziennych spotkań miałyśmy okazję rozmawiać z ludźmi pochodzącymi z różnych stron świata (np. Włoch, Hiszpanii, Ukrainy, Brazylii, Meksyku, Korei Płd. i Japonii).

Było to bardzo ekscytujące doświadczenie, poznawałyśmy nie tylko język angielski, ale również dowiedziałyśmy się, jak żyją, co myślą ludzie w tak odległych miejscach, także kulturowo. Popołudniami, po zajęciach oczywiście zwiedzałyśmy Dublin. Odwiedziłyśmy najważniejsze miejsca tego miasta. Historyczne centrum stolicy zajmuje niewielki obszar, dlatego udało się nam dotrzeć do najważniejszych miejsc pieszo, ale jazda piętrowymi autobusami też była fascynująca. Jedną z najważniejszych budowli w Irlandii jest Katedra św. Patryka, we wnętrzu której można zobaczyć około dwustu monumentów upamiętniających biskupów, pisarzy i inne ważne osobistości. Warto także odwiedzić Katedrę Kościoła Chrystusowego ze względu na jej mroczną kryptę. Ciekawostką jest to, że można tam zobaczyć zmumifikowanego kota i mysz. Wraz z innymi uczestnikami kursu odwiedziłyśmy National Museum of Ireland, National Galery czy EPIC – The Irish Emigration Museum.

Do domu wróciłyśmy pełne energii, nowych pomysłów, a pozytywną motywację, której doświadczyłyśmy, będziemy promować w naszej szkole. 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09Beata Zawadzińska i Anna Dwulat – nauczycielki języka niemieckiego

W ramach realizacji projektu „Nowoczesna kadra na europejskim poziomie” Erasmus+, brałyśmy udział w lipcu 2023 roku w kursie językowo – metodycznym dla nauczycieli języka niemieckiego w Ratyzbonie.

Dwutygodniowe zajęcia zorganizowane zostały przez szkołę językową HORIZONTE. W trakcie kursu uczestniczyłyśmy w konwersatoriach prowadzonych przez doświadczonych lektorów, nawiązałyśmy kontakty i wymieniłyśmy doświadczenia z nauczycielami z Czech i Węgier.

Szkoła przygotowała dla nas również bogaty program kulturoznawczy: zwiedzałyśmy piękne i ważne miejsca dla historii i kultury Niemiec (między innymi: klasztor Weltenburg, nowożytną Walhallę w Donaustauf), wędrowałyśmy alpejskimi szlakami, pływałyśmy statkiem po Dunaju i kosztowałyśmy bawarskich specjałów.

W przerwach między zajęciami odkrywałyśmy uroki historycznej Ratyzbony, której średniowieczna starówka wpisana jest od 2006 roku na Listę Swiatowego Dziedzictwa UNESCO.

Do Polski wróciłyśmy pełne wrażeń i nowych pomysłów na ciekawe i motywujące zajęcia językowe z naszymi uczniami.
Polecamy!

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10Edyta Bugaj-Brauze - nauczycielka języka polskiego i Aleksandra Pietkiewicz-Graczyk - nauczycielka chemii

W ramach realizacji projektu „Nowoczesna kadra na europejskim poziomie” Erasmus+ w czerwcu 2023 roku uczestniczyłyśmy w 55 godzinnym kursie metodycznym w Amsterdamie.

W trakcie zajęć poznałyśmy wiele ciekawych metod ulepszających i ułatwiających komunikowanie się z nastoletnimi uczniami oraz różne strategie twórczego myślenia. Pracowałyśmy technikami wykorzystującymi zasady kreatywnego myślenia (np. poszukiwanie nieszablonowych pomysłów czy rozwiązywanie problemów przez sztukę) i szukałyśmy rozwiązań poprawiających komunikację wynikającą z różnicy pokoleniowej.

W ciągu niezwykle inspirujących dwóch tygodni miałyśmy okazję wymienić doświadczenia z nauczycielkami i nauczycielami z wielu krajów: Grecji, Węgier, Rumunii, Islandii, Cypru, Portugalii oraz Argentyny. Rozmowy i dyskusje dotyczyły zarówno przemyśleń na temat edukacji, jak i aspektów kulturalno-społecznych. Wróciłyśmy pełne energii i pomysłów.

Przy okazji oczywiście zwiedzałyśmy Amsterdam i jego najważniejsze miejsca: Muzeum van Gogha z blisko 400 pracami malarza, Rijksmuseum, w którym jeszcze obejrzałyśmy część słynnej wystawy z obrazami Vermeera i oczywiście największymi dziełami Rembrandta, a przede wszystkim niezmiernie wzruszający Dom Anny Frank.

Do ZSPS i VIII Liceum Ogólnokształcącego wracamy z nowymi rozwiązaniami na zajęcia z naszymi uczniami. Chętnie podzielimy się pomysłami ze wszystkimi zainteresowanymi.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07Monika Czepukojć - nauczycielka informatyki

W dniach 30.01 - 10.02.2023 roku wzięłam udział w kursie językowym na poziomie Upper Intermediate w szkole Bayswater na Cyprze. W trakcie zajęć miałam możliwość rozwijać umiejętność płynnego posługiwania się językiem angielskim. Oprócz klasycznych zajęć językowych brałam również udział w konwersacjach, podczas których dyskutowaliśmy na różne tematy, ćwicząc przede wszystkim słownictwo, ale również poznając się lepiej.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06Dorota Tyburska - nauczycielka języka angielskiego

Teaching gives me Fun! Students are not bored! 

Pamiętamy, jak byliśmy dziećmi i co sprawiało nam wtedy przyjemność. Kolory, gry, ruch, zabawa, a jednocześnie miłe doświadczenia z rówieśnikami. I taka jest  przyjemność w uczeniu. Uczymy się przez całe życie, tak brzmi motto programu Erasmus+. Dla nas nauczycieli jest ono bardzo ważne. 

Najnowsza metodyka nauczania języków obcych promuje prowadzenie lekcji w sposób angażujący ucznia i bez presji czasu. Wówczas lekcje mijają szybko, a młodzież uczy się intuicyjnie
i z przyjemnością. Miła, przyjazna atmosfera, śmiech i nowoczesne ćwiczenia zarówno dla uczniów, jak i dla prowadzącego nauczyciela są złotym środkiem do osiągnięcia sukcesu.

W Executive Training Institute Malta miałam ogromną przyjemność brać udział w  dwu tygodniowym kursie metodycznym dla nauczycieli języków obcych prowadzonym w taki właśnie sposób. Na Malcie kursy były prowadzone przez doświadczoną nauczycielkę z powołania. Nasza Native speakerka prowadziła zajęcia w ciepłej atmosferze. Było świetnie. Było kreatywnie. Czas leciał szybko. Nikt nie patrzył na zegarek. 

Na stronie ETI  www.etimalta.com kurs opisany jest jako „… praktyczny 2-tygodniowy kurs szkoleniowy z metodologii nauczania języków obcych, który obejmuje szeroki zakres pomysłów i zajęć dydaktycznych, które odświeżają i energetyzują nasze lekcje językowe. Ten kurs jest specjalnie zaprojektowany w celu zaspokojenia potrzeb nauczycieli języków obcych i edukatorów w szkolnictwie średnim, zawodowym, wyższym i edukacji dorosłych. Czyli dla nas … Gorąco polecam udział w tym kursie, w tej szkole i z tą właśnie prowadzącą - Lindsey 😊

Po kursie przygotowałam do wykorzystania materiały, które poznałam na Malcie i są one dostępne w bibliotece szkolnej w teczce dobrych pomysłów ETI Malta. Przygotowałam również szkolenie WDN dla nauczycieli języków obcych w naszej szkole. W czerwcu zapraszam serdecznie na lekcje otwarte wszystkich nauczycieli chętnych do skorzystania z moich zasobów zawierających mnóstwo pomysłów i rozwijających zdolności uczniów ćwiczeń. Wiele ćwiczeń przyda się nie tylko „językowcom”!

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16Piotr Florianowicz - nauczyciel przedmiotów zawodowych

W marcu 2023 roku w ramach programu Erasmus + uczestniczyłem w tygodniowym kursie we Florencji. Zajęcia prowadzone były w języku angielskim przez absolwenta londyńskiej szkoły ekonomii i zarządzania Lorenza Pirisino. Kurs dotyczył wykorzystania nowych technologii i urządzeń mobilnych w edukacji. W grupie warsztatowej współpracowałem z uczestnikami (nauczycielami) z Finlandii, Cypru, Grecji, Portugalii i Gran Canarii. Spotkania warsztatowe odbywały się w zabytkowej kamienicy w centrum Florencji. Organizatorem warsztatów była sieć szkół Europass Teachers Academy. Szczególnie istotnym elementem mojego wyjazdu było wzmocnienie kompetencji technologicznych oraz językowych. Podczas lekcji, jak również w codziennej komunikacji poczułem się pewniej, używając języka angielskiego. W trakcie zajęć każdy z uczestników zaprezentował, czym się zajmuje, jak wygląda jego szkoła, miejsce pracy oraz miasto, w którym mieszka. Były to szczególnie ciekawe spotkania, pozwalające poznać systemy edukacyjne innych krajów, zwyczaje oraz sposoby aktywizujące ucznia. Prowadzący kurs, jak również zespół administracyjny Europass Teachers Academy był bardzo pomocny i pozytywnie nastawiony do wszystkich uczestników szkolenia.

W czasie wolnym zwiedzałem przepiękną stolicę Toskanii. Florencja to miasto wręcz przesiąknięte historią, kulturą, sztuką i modą. Galeria Uffizi ze swoimi zbiorami malarstwa renesansowego i barokowego wywołuje ogromne wrażenie. Pięciometrowa rzeźba przedstawiająca Dawida dłuta Michała Anioła znajdująca się w Galerii Academia jest ukłonem artysty w kierunku świetnie przedstawionej anatomii, proporcji, napięć i brył. Miasto wciąga pięknymi ulicami, street artem, restauracjami, na każdym rogu można podziwiać interesujące budynki i kamienice. Rzeka Arno przecięta licznymi mostami, odbija w swym lustrze słoneczne promienie Italii. Wszystko to, co pozostawiał ród Medyceuszy, wciąż uskrzydla i fascynuje. Katedra Santa Maria del Fiore Duomo z kopułą zaprojektowaną przez Filippo Brunelleschiego, budzi zachwyt wśród tłumów turystów. Widok z kopuły na panoramę miasta jest uroczy. Długo by trzeba było pisać, co można zobaczyć w tym mieście, najlepiej po prostu je odwiedzić. Nie bez przyczyny reżyser "Milczenia Owiec" Ridley Scott włączył to włoskie miasto i jego ducha w akcję filmu. Mój pobyt był niezwykle interesujący, zdobyłem wiedzę i multimedialne narzędzia do edukacji. Poznanie nauczycieli z innych krajów z pewnością zaowocuje współpracą i być może wymianą uczniów między Polską, Grecją i Gran Canarią. Zainspirowany, wręcz opętany pięknem Florencji, wróciłem do Polski z głową pełną pomysłów oraz energii do działania.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11

 

Edyta Bugaj-Brauze - nauczycielka języka polskiego i Aleksandra Pietkiewicz-Graczyk - nauczycielka chemii

W ramach realizacji projektu „Nowoczesna kadra na europejskim poziomie” Erasmus+ dr Edyta Bugaj-Brauze i dr Aleksandra Pietkiewicz-Graczyk ukończyły kurs General English w Dublinie. Dwutygodniowe zajęcia bez wątpienia wzmocniły kompetencje językowe, stały się również okazją do poznania przepięknej stolicy Irlandii, zwiedzania zabytków, a przede wszystkim nawiązania znajomości z innymi uczestnikami z Europy i Ameryki Południowej.

Zajęcia obejmowały 30 godzin tygodniowo - od poniedziałku do czwartku (9.00 - 15.00 z przerwą na lunch), zaś w piątek do 12.15, ale z testem sprawdzającym wiadomości i umiejętności.

Szkoła organizowała wspólne wyjścia, np. do Kilmainham Gaol Museum, EPIC The Irish Emigration Museum. Można było cieszyć oko, patrząc na obrazy w National Gallery of Irleland czy na Book of Kells. Zrobić selfie z Oskarem Wilde’em albo podziwiać urokliwe klify w Head Howth.

Wyjazd umożliwił obserwowanie życia dublińczyków, spotkanie i rozmowy z osobami reprezentującymi inne kultury, wymianę doświadczeń i oczywiście spróbowanie kawy po irlandzku.

Po ostatnich zajęciach

Po ostatnich zajęciach...

 

Dublin nocą

Dublin nocą

 

Irlandzka pogoda


Irlandzka pogoda

 

 

Łukasz Ściesiński - nauczyciel języka włoskiego

W czasie tegorocznych wakacji miałem okazję wziąć udział w szkoleniu dla nauczycieli w ramach projektu Erasmus +. Pierwsze dwa tygodnie sierpnia spędziłem w stolicy Toskanii - Florencji. Pobyt we Włoszech był ekscytujący nie tylko ze względu na cel wyjazdu, ale również dlatego, że to mój pierwszy wyjazd do tego kraju, tak bardzo wyczekiwany, po okresie pandemii. Już pierwszego dnia przywitało mnie słońce, które nie opuściło Italii do końca pobytu. Kurs zorganizowany został przez Europass i odbywał się w przepięknym budynku z XIX wieku znajdującym się w samym centrum Florencji. Był to kurs metodyczno-językowy, w którym wzięli udział nie tylko nauczyciele, ale również uczniowie, studenci, prawnicy, przedsiębiorcy z Hiszpanii, Węgier, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Portugalii i Austrii. Spojrzenie na wiele aspektów edukacyjnych, kulturowych z tych różnych punktów widzenia było zdecydowanie ogromną wartością szkolenia. Zajęcia stały się kwintesencją wielokulturowej rzeczywistości naszego kontynentu oraz umożliwimy doskonalenie - na najwyższym poziomie - umiejętności językowych.

Instytucja organizująca szkolenie zaproponowała również szereg zajęć dodatkowych. Miałem okazję wziąć udział wielu wycieczkach po samej Florencji. Dzięki przewodnikom zapoznałem się ze sztuką renesansową i historią rodu Medyceuszy nierozerwalnie związaną z miastem. Dziś mogę stwierdzić, że Florencja to jedne wielkie muzeum, a dwa tygodnie to za mało, żeby wszystko zobaczyć. Największe wrażenie zrobiły na mnie Galeria Uffizi, Pałac Pitti z ogrodem Boboli i Galeria Accademia z posągiem Dawida. Zdobyta wiedza jest inspiracją do włączanie elementów kulturowych do lekcji języka włoskiego. Opisując wszystkie zajęcia dodatkowe, nie mogę nie wspomnieć o warsztatach kulinarnych. Odbywały się one w szkole gotowania i pozwoliły mi nabycie nowych umiejętności. Po raz pierwszy w życiu zrobiłem sam pierożki ravioli i zupę z mątw. Dwutygodniowy pobyt poświęciłem również na odkrycie innych toskańskich miast. Odwiedziłem turystyczną Pizę, urokliwą Lukkę i średniowieczne San Gimignano. Dziś mogę stwierdzić, że Toskania jest najbardziej bogatym regionem z punktu widzenia artystycznego, kulturowego i historycznego. W lutym przyszłego roku wracam tam jeszcze raz!

 

Na pierwszym planie widnieje osoba przygotowująca posiłek w kuchni restauracji. Osoba używa noża do krojenia ciasta. W oddali widnieją akcesoria kuchenne. Obok jest sylwetka kucharza.

 

Na pierwszym planie widnieje osoba, na drugim planie, na lewo, można zauważyć budynek z kamienia. Na prawo stoliki z krzesłami restauracji. W oddali inne budynki z kamienia i wieża.

 

Agnieszka Serowik, Agnieszka Urbańska i Joanna Mazurek-Szczepańska (wychowawczynie w internacie)

Zimą na Maltę? Tak, jak najbardziej. Tylko wtedy jest zielona!

Dzięki uczestnictwie w projekcie „Nowoczesna kadra na europejskim poziomie” Erasmus+ mogłyśmy odwiedzić ten piękny kraj i zwiedzić go. Wiosenne temperatury i słońce na niebieskim niebie idealnie temu sprzyjały. Kluczem do poznania był tu język angielski. Uczestniczyłyśmy w intensywnym dwutygodniowym kursie tego języka w Easy School of Languages w Valettcie. Nauka angielskiego w świetnej szkole językowej, przerwy przy aromatycznej kawie, maltańskiej przekąsce pastizzi i rozmowie z poznanymi tam ludźmi z całego świata (Japonia, Czechy, Zambia, Kolumbia, Argentyna...) spowodowały, że język angielski nie jest już nam tak obcy, stał się językiem konwersacji, wyrażania opinii, żartów i opowieści - zawierania znajomości.

Malta jest świetnie skomunikowanym krajem, wszędzie można dotrzeć autobusem bądź promem. Korzystałyśmy z tego, szczególnie, że poza sezonem turystycznym można było zobaczyć więcej. Zapierającą dech w piersiach Valettę (muzeum pod gołym niebem), górującą nad cała wyspą Mdinę (dawną stolicę Malty – miasto ciszy), wioskę rybacką Marsaxlokk (z kołyszącymi się w zatoczce kolorowymi łódkami puszczającymi do obecnych oko Ozyrysa). Wycieczki na inne wyspy maltańskie Gozo i Comino były z kolei odkryciem pięknej natury Malty – klifów, zatoczek, wzgórz, kanionów, grot i błękitnych lagun.

Dzięki projektowi Erasmus+ nauka języka obcego była przyjemnością. Wyjechałyśmy silnie zmotywowane do dalszej nauki, bogatsze o nowe doświadczenia kulturowe i znajomości.

Czy wrócimy? Na pewno!

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04