Aktualności

Wkrótce rozpocznie się nowy rok szkolny. Uprawnione osoby mogą złożyć wniosek o świadczenie 300+ w ramach Programu „Dobry start”. Świadczenie to wypłaca ZUS. 

Nie wszyscy uprawnieni skorzystali ze świadczenia. W naszym Powiecie na złożenie czeka jeszcze 3647 wniosków.

Przypominamy, że wnioski o świadczenie 300+ można złożyć tylko elektronicznie:

  • za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, 
  • za pośrednictwem portalu Emp@tia,
  • przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.

Osoby, które nie mają możliwości skorzystania z ww. sposobów złożenia wniosku, zachęcamy 
do składania wizyt w placówkach ZUS.  Na Salach Obsługi Klientów pracownicy udzielą pomocy zainteresowanym osobom w założeniu profilu na PUE i poprawnym wypełnieniu wniosku 
o świadczenie 300+. W tym celu pracownicy Zakładu będą także w razie potrzeby pełnić dyżury w wybranych jednostkach terenowych urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS.  

Pomoc otrzyma  każdy, kto tylko tego będzie potrzebował.

Informację o zaplanowanych dyżurach znajdziecie Państwo na stronie www.zus.pl w zakładce: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start - Dyżury Dobry Start

W tabeli podane są pierwsze litery imienia i nazwiska kandydata. Wyniki można również sprawdzić na koncie kandydata na stronie naboru elektronicznego.

Kandydaci do klasy sportowej są zobowiązani do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego w dniu 6 sierpnia 2021 r. o następujących godzinach: 

- 11.30 (piłka nożna)
- 12.30 (koszykówka). 

Próba sprawnościowa odbędzie się na Hali Sportowej ZSPS i VIII LO przy ulicy Grunwaldzkiej 33/35 w Toruniu.