Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego
godz. 9.00
Hala sportowa

3 lipca 2014 r. do godz. 15:00 – Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń (informacja widoczna będzie po zalogowaniu do systemu naboru elektronicznego OMIKRON) oraz na listach wywieszonych w szkole.

do dnia 8 lipca 2014 r. do godz. 12:00 – Po zapoznaniu się z wynikami naboru kandydat potwierdza wolę nauki w danej szkole składając stosowne oświadczenie (opcja “Potwierdź wolę uczestnictwa” w systemie elektronicznego naboru lub wypełnienia i dostarcza do szkoły formularz wydrukowany z systemu ).

8 lipca 2014 r. do godz. 15:00 – Zostanie opublikowana lista kandydatów przyjętych oraz wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.

Uroczystość zakończenia 
roku szkolnego 2013/2014

27.06.2014r. godz.9.00 - hala sportowa
Spotkania z wychowawcami po uroczystości