Aktualności

W tabeli podane są pierwsze litery imienia i nazwiska kandydata. Wyniki można również sprawdzić na koncie kandydata na stronie naboru elektronicznego.

Kandydaci do klasy sportowej są zobowiązani do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego w dniu 6 sierpnia 2021 r. o następujących godzinach: 

- 11.30 (piłka nożna)
- 12.30 (koszykówka). 

Próba sprawnościowa odbędzie się na Hali Sportowej ZSPS i VIII LO przy ulicy Grunwaldzkiej 33/35 w Toruniu. 

 


 

Drodzy Kandydaci, Rodzice/Opiekunowie

Listy Kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane w dniu 22.07.2021r. o godz. 14.00. Listy będą wywieszone w szkole na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczone na stronie internetowej szkoły. Można również sprawdzić w systemie elektronicznego naboru, do której szkoły/klasy Kandydat został zakwalifikowany.

Kolejny etap rekrutacji dla Kandydatów to potwierdzenie przez Rodzica Kandydata woli podjęcia nauki w VIII LO  i Technikum Nr 8 poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wcześniej. Potwierdzenia woli należy dokonać w dniach 23 – 30 lipca 2021 r. w sali 11 na parterze. W tych dniach Komisja Rekrutacyjna będzie pracowała w godz. 8.00 – 15.00. 

Kandydaci niezakwalifikowani do naszej szkoły mają obowiązek dostarczenia swoich dokumentów rekrutacyjnych do szkoły, do której zostali zakwalifikowani, a w VIII LO  i Technikum Nr 8 mogą złożyć odwołanie. Druki odwołania będą dostępne w szkole.