Harmonogram wyborów:

IX 2013 - kampania informacyjna na temat wyborów w szkole 
do 24 IX 2013 godz. 13:00 - rejestracja kandydatów przez Szkolną Komisję Wyborczą
24 IX 2013 – po godz. 16:00 podanie oficjalnej listy kandydatów 
do 25 IX 2013 - kampania wyborcza 
26 IX 2013 - Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego, opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz Rzecznika Praw Ucznia czytelnia 
26 IX 2013 po godz. 16:00 oficjalne ogłoszenie wyników 

Szczegóły: p. Anna Willa, p. Krzysztof Bartoszyński