Protokół Szkolnej Komisji Wyborczej z wyborów Zarządu Samorządu Uczniowskiego przeprowadzonych w dniu 26.09.2013 r. w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącym. 


Szkolna Komisja Wyborcza w składzie :

Przewodnicząca(y): Marta Plewa

Członkowie: Daria Karpowicz, Agata Maślany, Patryk Frąk, Sebastian Wojtecki

stwierdza, że w głosowaniu podczas wyborów Zarządu Samorządu Uczniowskiego wzięło udział 582 uczniów, głosów ważnych oddano 551 , nieważnych 31

Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:
1. Zuzanna Kornacka 2b - 65 głosów
2. Beata Metkowska 2d - 97 głosów
3. Kinga Orłowska 2c - 219 głosów
4. Paweł Orman 2d - 170 głosów

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Komisja stwierdza, że członkami Zarządu Samorządu Uczniowskiego zostali:
Przewodnicząca: Kinga Orłowska 2c 
I Zastępca: Paweł Orman 2d 
II Zastępca: Beata Metkowska 2d 
Skarbnik: Zuzanna Kornacka 2b


Protokół Szkolnej Komisji Wyborczej z wyborów opiekuna Samorządu Uczniowskiego
przeprowadzonych dnia 26.09.2013 r. w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącym


Szkolna Komisja Wyborcza w składzie :

Przewodniczący: Marta Plewa
Członkowie: Ewa Taper, Anna Kottus, Daria Karpowicz, Agata Maślany

stwierdza, że w głosowaniu wzięło udział 582 uczniów, głosów ważnych oddano 548 , nieważnych 34.

Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

1. Pani Teresa Węglikowska-Chachuła – 165 głosów
2. Pani Anna Willa - 383 głosy

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Komisja stwierdza, że opiekunem Samorządu Uczniowskiego została Pani: Anna Willa

Protokół Szkolnej Komisji Wyborczej z wyborów Rzecznika Praw Ucznia przeprowadzonych dnia 26.09.2013 r. w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącym


Szkolna Komisja Wyborcza w składzie :

Przewodnicząca: Marta Plewa

Członkowie: Daria Karpowicz, Agata Maślany, Oliwia Gronowska, Paula Kwiatkowska

stwierdza, że w głosowaniu wzięło udział 582 uczniów, głosów ważnych oddano 533 , nieważnych 49.

Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:
1. Pan Piotr Sokoll 118 głosów
2. Pani Ewa Sosnal 137 głosów
3. Pani Dorota Tyburska 68 głosów
4. Pani Małgorzata Wrzos 210 głosów

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Komisja stwierdza, że Rzecznikiem Praw ucznia zostałaPani Małgorzata Wrzos.