Życie codzienne, kultura oraz problemy społeczne, które muszą przezwyciężać mieszkańcy krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, to tematy przewodnie konkursu fotograficznego „Rozwój w obiektywie”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Zadaniem konkursu jest zainteresowanie Polaków problemami rozwoju świata, a także przybliżnie Milenijnych Celów Rozwoju oraz przybliżenie problemów związanych z rozwojem globalnym.

Prace konkursowe będą przyjmowane za pośrednictwem strony www.konkursmsz.national-geographic.pl w trzech kategoriach tematycznych:

• Demokracja i prawa człowieka w rozwoju,
• Edukacja i przedsiębiorczość kluczem do lepszego życia,
• Wpływ środowiska przyrodniczego na życie człowieka.

Uczestnik może przesłać do pięciu fotografii w każdej kategorii. Szczegółowe informacje o sposobie zgłaszania zdjęć znajdują się w regulaminie konkursu dostępnym na stronie konkursu.

Na zgłoszenia czekamy od 1 września do 20 października.

Spośród nadesłanych zdjęć jury konkursu wybierze zwycięzców i przyzna nagrody pieniężne: Grand Prix w wysokości 5 tys. zł, pierwsze miejsce w wysokości 3 tys. zł i po dwa wyróżnienia w wysokości 1,5 tys. zł w każdej z trzech kategorii tematycznych.

Szczegóły są dostępne: http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/rozwoj_w_obiektywie