Celem programu jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski. Głównym elementem działań uczniów jest przeprowadzanie wywiadów ze świadkami historii, którzy w różny sposób uczestniczyli w wydarzeniach II połowy XX wieku. Metoda historii mówionej, która opiera się na bezpośrednim kontakcie z osobami biorącymi udział w wydarzeniach z przeszłości, aktywizuje i angażuje młodych znacznie bardziej, niż tradycyjny program podręczników historii. Zachęcamy zwłaszcza do poznawania historii lokalnych, odkrywania mało znanych faktów i zapomnianych bohaterów przeszłości.

Szczegóły: http://www.ceo.org.pl/pl/opowiem/news/opowiemy-o-wolnej-polsce-w-nowym-roku-szkolnym-0

Informacje: Krzysztof Bartoszyński