Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej składamy Dyrekcji, wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom Oświaty w ZSPS i VIII LO życzenia samych sukcesów, wytrwałości oraz satysfakcji z pracy. 

Samorząd Uczniowski