Nasza szkoła zawarła Umowę Patronacką z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, na mocy której klasy prawno-obywatelska i teatralno-dziennikarska zostały objęte opieką naukowo-dydaktyczną.

 

Logo UMK