Wyjazdy integracyjne dla klas pierwszych odbędą się w Rancho pod Olszyną w Nowym Ciechocinku w dniach:

08.09.2023 (piątek) - kl. 1A i 1B
12.09.2023 (wtorek) - kl.1TF i 1TB
13.09.2023 (środa) - kl. 1C, 1M, 1E
15.09.2023 - (piątek) - 1D i 1T

Zdjęcie przedstawia wejście do Rancha pod Olszyną