24 marca 2023 r. o godz. 12.30 w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Grunwaldzkiej 33/35 w Toruniu odbędzie się XX edycja Miejskiego Konkursu Historycznego „Dzieje Torunia”.

Organizatorami konkursu są: VIII Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia. Honorowy patronat nad konkursem od 20 lat sprawuje Pan Michał Zaleski- Prezydent Miasta Torunia.

Celem konkursu jest poznanie historii naszej małej Ojczyzny – Torunia. Uczestnicy konkursu mają być ambasadorami miasta w krzewieniu wiedzy o nim w Polsce, Europie i na innych kontynentach.

Miejski Konkurs Historyczny „Dzieje Torunia” odgrywa ważną rolę w procesie kształtowania tożsamości regionalnej wśród młodych ludzi, dbających o dziedzictwo kulturowe i historyczne poprzednich pokoleń.

Konkurs niezmiennie cieszy się zainteresowaniem wśród uczniów toruńskich szkół. Jest on nie tylko szansą dla młodych miłośników historii do zdobycia nagród i prestiżu, ale głównie wyjątkową okazją do pogłębienia wiedzy o naszym pięknym mieście Toruniu – naszej małej Ojczyźnie.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji „Dziejów Torunia” jest:

„Toruń w okresie dwudziestolecia międzywojennego”.

Wkroczenie wojsk polskich oraz przejęcie władzy nad Toruniem z rąk niemieckich 18 stycznia 1920 roku były wydarzeniami oczekiwanymi przez tysiące mieszkańców miasta. Przybycie żołnierzy Dywizji Pomorskiej dowodzonych przez płk. Stanisława Skrzyńskiego oraz przyjazd dowódcy Frontu Pomorskiego – gen. Józefa Hallera dały Polakom szczególny powód do radości i nadziei na lepsze życie w polskim już grodzie Kopernika.

Po powrocie Torunia do macierzy miasto z pruskiej twierdzy stało się stolicą nowego województwa pomorskiego z dostępem do morza i zachowało nadal charakter miasta garnizonowego. Na ulicach Torunia można było spotkać lotników, marynarzy i saperów. Do elementów pejzażu miasta, niebawem dołączy nowo wzniesiony most drogowy i samoloty Aeroklubu Pomorskiego oraz balony 1. Batalionu Balonowego. W XX- leciu międzywojennym zmienili się także torunianie. Polskość eksponowano na każdym kroku. Charakter Torunia okresu międzywojennego kształtowała również kultura, muzyka i sport, przez co atmosfera miasta była wyjątkowa. Pierwszy etap finału stanowi test konkursowy, który wyłoni po 10 finalistów z każdego poziomu szkół. Laureaci pierwszych trzech miejsc etapu pisemnego zmierzą się w piątek 24 marca 2023 roku w superfinale, w którym spośród 9 laureatów zostanie wyłoniony superlaureat.

Nad przebiegiem konkursu czuwa Miejska Komisja Konkursowa kierowana przez Pana Krzysztofa Bartoszyńskiego z VIII Liceum Ogólnokształcącego, w której skład wchodzą nauczyciele z toruńskich szkół. Wsparcia merytorycznego udzielają pracownicy naukowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Uroczyste rozstrzygnięcie XX Miejskiego Konkursu Historycznego „Dzieje Torunia”, rozpocznie się w piątek 24 marca 2023 roku o godzinie 12.30. Nagrody wręczy laureatom Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski.

Nagrody finansowe ufundował jak co roku Pan Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia.

Zgromadzeni widzowie będą mieli okazję wysłuchać koncertu pt. „Pieśni patriotyczne i przeboje lat 20 i 30 XX wieku”, przygotowanego przez uczniów VIII Liceum Ogólnokształcącego pod kierunkiem Pana Łukasza Urbańskiego oraz pani Moniki Jędrzejewskiej- Gmiterek.