Zachód słońca

 

Projekty mobilności edukacyjnych realizowane w ramach programu Erasmus+ to nie tylko miłe spędzenie czasu w międzynarodowym środowisku. Przede wszystkim są to działania edukacyjne, które pomagają młodym ludziom nabywać umiejętności zawodowe, poszerzać horyzonty, budować pewność siebie i rozwijać znajomość języków obcych. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie praca i zaangażowanie koordynatorów tych projektów – osób odpowiedzialnych za pomysły na projekty, za złożenie wniosków o dofinansowanie, a także za zaplanowanie i organizację procesu uczenia się młodzieży. To na ich barkach spoczywa ciężar działań projektowych i to od ich pracy zależy powodzenie tych przedsięwzięć.

To właśnie koordynatorzy decydują o doborze partnera do współpracy. I to oni najlepiej wiedzą, że wybranie dobrego partnera to sprawa kluczowa dla realizacji projektu. Bo to właśnie w ramach tych partnerstw dąży się do wspierania opracowywania, przekazywania lub wdrażania innowacyjnych praktyk, a także do realizacji wspólnych inicjatyw promujących współpracę, wzajemne uczenie się i wymianę doświadczeń na szczeblu europejskim. To właśnie wymianie doświadczeń związanych z realizacją projektów służył II Kongres Europuente zorganizowany w Granadzie w dniach 12-17.01.202. Europuente to organizacja, która wspiera projekty mobilności w ramach programu Erasmus+. Głównym celem firmy jest pomoc europejskiej edukacji w procesie przygotowania, organizacji i implementacji projektów w ramach Zadania 1 w obszarze edukacji szkolnej, edukacji zawodowej i praktykach młodzieży. Głównym celem Europuente jest zmniejszenie poziomu bezrobocia w Europie poprzez optymizację systemu edukacji i współorganizowanie ćwiczeń i zawodowych praktyk w celu podniesienia kompetencji i nabywania nowych profesjonalnych zdolności, pogłębiania doświadczeń kulturowych i współpracy ze szkołami z Europy.

Grupa piętnastu dyrektorów szkół i koordynatorów projektów spotkała się w Hiszpanii, by poznać: możliwości realizacji założeń projektowych, bazę noclegową przygotowaną dla uczestników projektów, warunki odbywania praktyk zawodowych, możliwości spędzania wolnego czasu w trakcie pobytu w miejscach noclegowych oraz ofertę realizacji programu kulturalnego. Głównym wyznacznikiem współpracy jest tu jakość. I o tej jakości mogli przekonać się uczestnicy Kongresu. Bardzo dużo dały nam warsztaty, które odbyły się pod czujnym okiem założyciela firmy i pomysłodawcy Kongresu Europuente Joachima Czaleja. Wypracowane pomysły, cenne uwagi dotyczące organizacji stażów, wskazywanie problemów przy realizacji wyjazdów, czy określenie priorytetów dla naszych uczniów, to wskazówki, które mają zapewnić w przyszłości polepszenie jakości realizowanych przez szkoły i ich partnerów mobilności. W trakcie części wykładowej poznaliśmy historię powstania firmy, jej pracowników i zakres ich obowiązków, firmy współpracujące z Europuente oraz opinie uczestników, którzy już realizowali swoje projekty w tym miejscu.

Bardzo ważne z poziomu uczestników Kongresu było zobaczenie przykładowych miejsc kwaterowania uczestników. Odwiedziliśmy hotel i campus, w których to uczniowie przebywają w trakcie pobytu w Grandzie. Zapoznaliśmy się z warunkami noclegowymi, bazą umożliwiającą spędzanie czasu wolnego po powrocie z praktyk u pracodawcy, warunkami wydawania i spożywania posiłków oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa w trakcie pobytu na obiektach.

Mieliśmy też okazję do poznania przepięknej Granady, Malagi i Nejry, czyli odbyć wycieczki, takie jakie w programie swoich pobytów mają możliwość odbyć uczniowie wraz ze swoimi opiekunami w ramach realizacji programu kulturalnego. Byliśmy pod wrażeniem uroków Andaluzji, ale przede wszystkim zwróciliśmy uwagę na profesjonalizm organizacji wycieczek, ich jakość, która przejawiała się między innymi w osobie licencjonowanego przewodnika – Kamili Kudaszewicz – Capilli.

Ważne było też zobaczenie choć jednego wybranego miejsca odbywania praktyk uczniowskich. Dowiedzieliśmy się, że możliwości są ogromne. Uczniowie kształcący się w wielu różnych zawodach odbywają praktyki w miejscach sprawdzonych, pewnych, gdzie nabywają nowe umiejętności oraz doskonalą te już nabyte oraz kształtują kompetencje miękkie. Jednym z takich miejsc jest restauracja Maria de la O, która znajduje się na liście przewodnika Michelin. Oczywiście trafiają tu uczniowie o określonych przez pracodawcę umiejętnościach. Jednakże nabywanie doświadczenia w takim miejscu jest czymś wyjątkowym.

Podsumowując, to był bardzo owocny Kongres. Przede wszystkim dlatego, że spotkały się tu nauczyciele z pasją, poczuciem humoru, otwartością - profesjonaliści, dla których dobro ucznia i jego rozwój dla świata są wartościami najważniejszymi. To był wyjątkowy czas z wyjątkowymi ludźmi, który zaowocuje, miejmy nadzieję w przyszłości, realizacją wielu projektów – tych, nie tylko w Granadzie, ale w innych miejscach na świecie.

Dorota Tyburska
koordynator projektów Erasmus+

  • 2023-01-19-1
  • 2023-01-19-2
  • 2023-01-19-3
  • 2023-01-19-4
  • 2023-01-19-5
  • 2023-01-19-6

Artykuł