Wolne miejsca w VIII LO:

klasa 1A (psychologiczno-medyczna) - 3
klasa 1D (prawno-obywatelska) - 2
klasa 1T (teatralno-dziennikarska) - 2

Wolne miejsca w Technikum Nr 8

technik fotografii i multimediów - 9

postępowanie rekrutacyjne