postępowanie rekrutacyjne - napis

1A – medyczno-psychologiczna: 151.45
1C – biznesowa-multimedialna: 148.95

1D – prawno-obywatelska: 146.0
1E – sportowo-fizjoterapeutyczna: 56 (wynik egzaminu sprawnościowego) 
1M – matematyczno-ekonomiczna: 142.15
1T – teatralno-dziennikarska: 140.95
1TF i 1TG – technik fotografii i multimediów: 117.5