postępowanie rekrutacyjne - napis

 

Potwierdzenie woli nauki odbywa się do dnia 22 lipca 2022 r. o godz. 15:00 poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Kandydaci, którzy już złożyli oryginały i zostali zakwalifikowani, mają potwierdzeną wolę automatycznie.

Dokumenty można składać w dniach 20.07.2022 - 21.07.2022 w godzinach 7:30 - 16:00 w sali 11.