postępowanie rekrutacyjne - napis

 

Ogłoszenie list zakwalifikowanych do przyjęcia nastąpi 19 lipca 2022 r. o godz. 12:00.

Zakwalifikowanie można sprawdzić na liście wywieszonej w szkole lub na koncie indywidualnym kandydata: www.torun.edu.com.pl/kandydat

Telefonicznie nie udzielamy informacji o zakwalifikowaniu.