Składanie dokumentów przez Kandydatów do klas pierwszych (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty) odbywa się w nastepujących terminach: 

- 24.06-07.07 w godzinach 9.00-14.00
- 08.07-12.07 w godzinach 8.00-15.00

Dokumenty należy składać w sali 11 na parterze.

 

Czerwone koło z napisem: Dołącz do najlepszych