W ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu otrzymało dotację ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup książek, modernizację sprzętu w bibliotece oraz promocję czytelnictwa. Prosimy wszystkich zainteresowanych uczniów i nauczycieli o zgłaszanie tytułów książek, które powinny znaleźć się w naszym księgozbiorze. Swoje propozycje można dostarczyć do biblioteki szkolnej do 10 czerwca 2022 roku.

Logotyp Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0