Założeniem powyższego profilu jest:

 • rozwijanie teatralnych i dziennikarskich zainteresowań uczniów,
 • wyposażenie ich w ogólną wiedzę na temat historii teatru, warsztatu pracy aktora i reżysera.
 • przygotowanie uczniów do świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze
 • odkrywanie świata sztuki przez wychowanie aktywnego, świadomego, rozumiejącego język i środki wyrazu teatru widza, widza współdziałającego ze sceną i widownią.
 • popularyzacja sztuki teatralnej wśród młodzieży (przygotowanie uczniów do odbioru i tworzenia przedstawień teatralnych)
 • pobudzanie twórczej ekspresji


Młodzież:

 • praktycznie wykorzystuje zdobyte wiadomości i umiejętności,
 • poznaje historię teatru starożytnego i nowożytnego,
 • interpretuje teksty literackie pod względem werbalnym i pozawerbalnym,
 • kształci umiejętności aktorskie, reżyserskie, choreograficzne
 • pod kierunkiem instruktora realizuje spektakle (m.in. spektakl historyczny na Miejski Konkurs „Dzieje Torunia”, przedstawienia z okazji pożegnania maturzystów, spektakle profilaktyczne),
 • aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym poprzez kontakt ze sztuką, mając poczucie związku z tradycją narodową i europejskim dziedzictwem kulturowym,
 • korzysta z przekazów medialnych dotyczących wiedzy o teatrze, stosuje tę wiedzę w swojej działalności twórczej.


Zgodnie z profilem realizowany będzie rozszerzony program nauczania języka polskiego i historii. Dodatkowym przedmiotem są warsztaty teatralne i dziennikarskie, na których młodzież zgłębi tajniki wiedzy o tekstach publicystycznych, zawodzie dziennikarza oraz aktora. Organizowane są wyjazdy do telewizji, opery, teatrów, wyjścia do radia oraz warsztaty z aktorami i dziennikarzami.

Klasy o profilu teatralno-dziennikarskim objęte są patronatem teatru "Baj Pomorski".

Dodatkowe informacje:

 

 • ścisła współpraca z toruńskimi teatrami (Teatr im. Wilama Horzycy, Baj Pomorski, Impresaryjny Teatr Muzyczny),
 • "TEATR ÓSEMKA",
 • przedstawienia profilaktyczne,
 • warsztaty artystyczne "LABORATORIUM SZTUKI”,
 • wyjazdy na CAMERIMAGE,
 • "RYNNA POETYCKA"
 • projekty edukacyjne (autorskie filmy, wywiady z ciekawymi ludźmi, wieczorki poetyckie).

 

NASI WSPANIALI ABSOLWENCI KLASY TEATRALNO – DZIENNIKARSKIEJ TO MIĘDZY INNYMI:

KAMILA MARCZAK
MATEUSZ BURDACH
ANNA LEWANDOWSKA
MARTA MILCZARCZYK
DOROTA ŚLIWIŃSKA
OLGA SZMAŃDALudzie pasji, którzy nie tylko nie zapomnieli, że warto spełniać swoje marzenia, ale poprzez wewnętrzne ciepło, potrafią wprowadzać innych w baśniowy świat sceny…

To wspaniałe, że zarażają innych entuzjazmem, radością oraz chęcią czarowania rzeczywistości…

Za to, że mogliśmy Was wspierać, doradzać, patrzeć, jak pochłania Was pasja

DZIĘKUJEMY!!!

Oby w życiu na naszej drodze było jak najwięcej TAKICH OSÓB!!!

Żyj z pasją, a na­bie­rzesz te­go szlachet­ne­go szli­fu, który diament za­mienia w brylant.


Absolwenci klasy teatralno-dziennikarskiejJęzyki: angielski, niemiecki
 

Marta Magalska, To się w głowie nie mieści