Klasa prawno- obywatelska, jest to propozycja skierowana do wszystkich zainteresowanych tematyką obywatelską i historyczną i chcących rozszerzyć swoją wiedze o świecie współczesnym i jego historii. Klasa ta pozwala przygotować przyszłych absolwentów i wyposażyć ich w odpowiednie umiejętności do studiowania na wszystkich kierunkach prawniczych i społecznych, np. prawo, politologia, administracja, socjologia, stosunki międzynarodowe, historia itp. w kraju i za granicą.
Język angielski prawniczy daje gwarancję zrozumienia mechanizmów działania gałęzi współczesnego prawa, a język włoski przybliżyć kulturę i tradycję kraju z Półwyspu Apenińskiego.
Profil tej klasy zapewnia zwiększoną liczbę godzin z wiedzy o społeczeństwie i historii oraz oferuje atrakcyjne wycieczki do Sejmu i Senatu RP, muzeów ( w tym do Muzeum Powstania Warszawskiego) i archiwów oraz udział w projektach edukacyjnych. Pozwala również przygotować uczniów do wielu olimpiad i konkursów przedmiotowych, m.in. uczniowie tej klasy pomagają w przeprowadzaniu:

  • Prawyborów samorządowych i parlamentarnych,
  • Etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Prawie oraz Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie,
  • Konkursu Historycznego "Dzieje Torunia" dla setek uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dając im niepowtarzalna okazję, aby pogłębić swoją wiedzę o naszej małej Ojczyźnie - Toruniu.

Języki: angielski, włoski