Uprzejmie informujemy, że Internat Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu zapewnia wychowankom pobyt, wyżywienie oraz opiekę wychowawczą podczas egzaminów maturalnych. Prosimy o zgłaszanie drogą mailową informacji dotyczących przyjazdu oraz pobytu w Internacie.

Serdecznie zapraszamy!


Anna Bylicka
Kierownik Internatu
ZSPS i VIII LO w Toruniu